#samakiitos kuuluu kaikille | Ammattiliitto Pro

#samakiitos kuuluu kaikille

Ammattiliitto Pron jäsenyys on tasa-arvoteko, olemme sitoutuneet tasa-arvon edistämiseen. Nostamme esille entistä enemmän tasa-arvoon ja työelämään liittyviä teemoja naistenpäivän ja tasa-arvon päivän välisenä aikana, 8.3.-19.3.2020. 

Perhevapaat kuuluvat molemmille vanhemmille

Suomessa naiset ja miehet osallistuvat lähes yhtä paljon työelämään, mutta naiset käyttävät valtaosan perhevapaista. Isät käyttävät vain noin kymmenen prosenttia vanhempainvapaapäivistä.

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on paitsi työllisyyden, myös tasa-arvon parantaminen. 

 

Tasa-arvosuunnitelma edistää työpaikan tasa-arvoa

Palkkasyrjintä on laitonta. Vähintään 30 hengen työpaikolla on laadittava tasa-arvosuunnitelma ja sen osana palkkakartoitus vähintään joka toinen vuosi. Suunnitelmat ja kartoitukset tulee tehdä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa

 

Pron hallitusohjelmatavoitteilla kohti tasa-arvoista työelämää

Ammattiliitto Pro vaatii hallitusohjelmatavoitteissaan muun muassa lisää panostusta palkka-avoimuuteen. Tarvitsemme konkreettisia tekoja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta!

 

Ei ole naisten töitä ja miesten töitä

Vahva miesten ja naisten töiden eriytyminen johtaa siihen, että poliittinen ja taloudellinen valta jakautuvat yhteiskunnassa epätasa-arvoisesti naisten ja miesten kesken.

Tavoitteena on luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään perheessä, työelämässä ja yhteiskunnassa sekä varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa ja toteuttaa näitä tavoitteita. Tasa-arvo työelämässä luo hyvinvointia, joka heijastuu niin yksilöihin, perheisiin kuin työmarkkinoiden tuottavuuteen. 

 

Kaikilla on oikeus häirinnästä vapaaseen työelämään

Pardian jäsentutkimuksen mukaan vuonna 2018 naisista 13 prosenttia ja miehistä 12 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden aikana. Häirintää tulee torjoa jo ennalta ja asenteisiin pitää puuttua varhain. Seksuaaliselle häirinnälle on työelämässä saatava nollatoleranssi.

Pardian jäsentutkimus

 

Jos palkasta ei puhuta, syrjintä jää piiloon

Palkkaerot ovat sukupuoleen perustuvaa syrjintää, josta tulee päästä eroon. Erot syntyvät jo uran alussa ja kasvavat iän myötä. Tämä kaikki vaikuttaa myös eläkekertymään.

Palkkaerojen syihin voidaan, ja niihin tulee vaikuttaa. Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan naisille maksetaan keskimäärin kahdeksan prosenttia vähemmän palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä kuin miehille.

 

Kolme neljäsosaa suomalaisista (76 %) haluaa kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa.

Vaikka tahtoa palkkaeron kaventamiseen on, tilanne muuttuu hitaasti. Pron jäsenten naisten ja miesten keskipalkan ero on noin 740 euroa kuukaudessa miesten hyväksi. Videolla vertaillaan esimerkiksi laboratorioanalyytikon vuosiansioita, joissa on miesten ja naisten välillä jopa 10 000 euron ero.

Prolaiset naiset tienasivat keskimäärin 2 931 euroa ja miehet 3 672 euroa kuukaudessa vuonna 2015, eivätkä palkkaerot ole supistuneet tutkimusvuosien 2008–2015 aikana, kertoo Pron työmarkkinatutkimus.

 

Samapalkka-kyselyn tulokset kertovat, että lain tasa-arvotyökalut ovat yhä vajaakäytöllä

Työmarkkinakeskusjärjestöjen toteuttamassa Samapalkkakyselyssä selvitettiin tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuutta työpaikoilla.
 

Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta on koonnut yhteen prolaisten luottamushenkilöiden vastaukset, joita saatiin noin 200 kappaletta. Kyselystä selviää, että tasa-arvosuunnitelma on tehty vain 67 prosentissa ja palkkakartoitus 42 prosentissa niistä prolaisista työpaikoista, joissa laki sen vaatii. Positiivista kehitystä on kuitenkin tapahtunut vuoteen 2012 verrattuna erityisesti palkkakartoitusten määrässä. On huolestuttavaa, että havaittujen  palkkaerojen syitä tai perusteita ei aina tarkastella lähemmin eikä havaittuja perusteettomia palkkaeroja lähdetä korjaamaan, Lehtoranta huomauttaa.

Tutustu tarkemmin Samapalkka -kyselyn tuloksiin.

 

 

Suoraa puhetta palkoista

 

Suoraa puhetta palkoista -webinaarissa 20.3.2018 asiaa palkkatasa-arvosta ja samapalkkaisuudesta. Kouluttajina tasa-arvoasiantuntijat Milja Saari ja Tanja Lehtoranta.

Miten palkkaeroa kavennetaan?
Palkkakartoituksella selvitetään, ettei samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.
Tasa-arvosuunnittelu parantaa työtyytyväisyyttä, pidentää työuria ja lisää organisaation houkuttelevuutta työnantajana.

Lue lisää

Liitypro yhteydenottolomake

Osallistu keskusteluun somessa #samakiitos