Ändringsanmälan | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Ändringsanmälan

Blankett för att anmäla ändrade medlemsuppgifter

Ändringar i arbetsplatsuppgifter
(arbetsplatsuppgifterna ska också alltid ifyllas vid anmälan om avtalsbransch och beställning av medlemsavgiftsreferenser)
Beställning av medlemsavgiftsreferenser. Obs! Fyll också i arbetsplatsuppgifterna
Jag byter medlemsförening
Jag går i pension

Då du sänder blanketten kan vi vara i kontakt med dig per telefon eller e-post. Genom att sända blanketten godkänner du vår dataskyddsbeskrivning.