Pros medlemsavgift 2020 | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Av vilken inkomst inkasseras medlemsavgiften?

 

Medlemsavgift inkasseras av all beskattningsbar löneinkomst av vilken betalas pensions- och socialskyddsavgifter. Naturaförmåner, semesterpremier, semesterersättningar och uppsägningstidens lön är också förskottsskattebelagda löneinkomster.

Medlemsavgift 1,25 % inkasseras även från tillgodohavanden eller ersättningar som betalas medlem som slutresultat av anställningstvist som Pro skött.

Av vilken inkomst inkasseras inte medlemsavgift? 

  • engångspremier för tjänstetid och jubileumsår
  • premie för motioner och uppfinningar
  • födelsedagsgåvor
  • avgångsvederlag
  • andra ersättningar som inte ses som löneinkomst
  • stöd eller förmåner som Fpa betalar

Medlemsavgift betalas inte för kalendermånad då tjänsteman varken får lön eller skattebelagd förmån som kassan betalar. Medlemsavgift behöver inte heller betalas för tid utan lön: studier, värnplikt/civiltjänst, sjukdom/rehabiliteringsstöd, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet och vårdledighet.

Medlem bör meddela medlemstjänsterna datum för den oavlönade tidens början och slut via medlemsservicekanalen i Proplus. Obs! Om Arbetslöshetskassan Pro betalar den inkomstrelaterade dagpenningen behövs inget meddelande till förbundets medlemstjänster.
 

Medlemsavgift för den som arbetar utomlands 

Medlemsavgiften vid arbete utomlands är i Pro 1,25 procent av löneinkomsten för arbetet. Medlemsavgiften är högst 49 euro i månaden.

Arbete utomlands