Arbetskonflikter | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetskonflikter

Pro har utlyst förbud att flexa i ekonomiförvaltningsbranschen från 22.1.2020.

Pro har varslat om arbetsnedläggelse från den 27 januari i separat utvalda företag i pappersindustrin, kemibranschen, glaskeramiska industrin, gummiindustrin och teknologiindustrin. Dessutom har det utlysts förbud att arbeta övertid och byta arbetsskift i olika branscher.

Pro inleder den 1 februari en veckas arbetsnedläggelse i energibranschen. Därtill börjar det övertidsförbud i hela energibranschen.

Förbud att flexa från 22.1.2020

Förbudet att flexa i ekonomiförvaltningsbranschen gäller arbetsskift som börjar 22.1.2020 och det är i kraft tills Pro meddelar annat. Förbudet att flexagäller alla arbetsuppgifter i ekonomiförvaltningsbranschen och funktioner som stöder dem. Förbudet att flexa omfattar alla som arbetar i branschen oberoende om de är medlemmar i Pro, något annat förbund eller är oorganiserade.

Arbetsnedläggelse 27.1–9.2.2020

Arbetsnedläggelsen gäller arbetsskift som börjar mellan 27.1.2020 klockan 0.00 och 9.2.2020 klockan 23.59 i enlighet med tjänstemännens kollektivavtal i pappersindustrin, kemiindustrin, glaskeramiska industrin och gummiindustrin samt i teknologiindustrin. Teknologiindustrins arbetsnedläggelse gäller också arbete inom tillämpningsområdet för tjänstemännens kollektivavtal i planerings- och konsultbranschen, som görs på verksamhetsställen som omfattas av arbetskonflikten.  

Förbudet att arbeta övertid och att byta arbetsskift gäller utöver mertids- och övertidsarbete, resor i arbetsärende på fritiden, beredskap och jour om de leder till mertids- eller övertidsarbete samt skiftbyte som sker på arbetsgivarens initiativ. Teknologiindustrins förbud att arbeta övertid och byta arbetsskift började 10.1 klockan 16.00 och förbudet att arbeta övertid och byta arbetsskift i kemibranschen, gummiindustri och glaskeramiska industrin 13.1 klockan 00.00. I tillämpningsområdet för sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen samt i tillämpningsområdet för Fiskars Finland Oy Ab:s tjänstemannaavtal började det övertidsförbud 13.1 klockan 00.00. 

Arbetsnedläggelse 1–8.2.2020

Arbetsnedläggelsen omfattar arbete i enlighet med tjänstemännens kollektivavtal i energibranschen som börjar mellan 1.2.2020 klockan 0.00 och 8.2.2020 klockan 23.59. Arbetsnedläggelsen omfattar också tjänstemännen i andra företags tjänst som arbetar i tjänstemannauppgifter i strejkbelagt bolag eller på dess verksamhetsställe

I hela energibranschen börjar dessutom från 1.2.2020 klockan 00.00 övertidsförbud, som fortsätter så länge tills förhandlingsresultat uppnåtts om villkoren för nytt kollektivavtal. Under övertidsförbudet arbetar man inte övertid, inte plustimmar och reser inte utanför arbetstid.

Läs mer om arbetsnedläggelsen 27.1.2020 kl. 00–9.2.2020 kl. 23.59.

Anvisningar för att ansöka om strejkbidrag

Bli medlem här Läs mer om övertidsförbud​ Läs mer om arbetsnedläggelse