Arbetsinställelse i ekonomiförvaltningsbranschen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Ekonomiförvaltningsbranschens strejk gäller arbetsskift som börjar mellan 27.2.2020 klockan 0.01 och 4.3.2020 klockan 23.59. Strejken omfattar företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna Palta rf samt företagen som uppgetts i strejkmeddelandet, medräknat dotterbolagen. Strejken gäller inte företag där det tillämpas annat än kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen (till exempel AVAIN eller Accountors kollektivavtal). Se arbetsplatserna.

Förbudet att flexa

Förbudet att flexa i ekonomiförvaltningsbranschens arbetsuppgifter började 22.1.2020.  Förbudet att flexa utvidgades 27.1.2020 att omfatta allt arbete i företagen i ekonomiförvaltningsbranschen samt arbete som stöder det. Förbudet är i kraft tills Pro meddelar annat.

Förbudet att flexa omfattar alla som arbetar i branschen oberoende om de är medlemmar i Pro eller ERTO, ett tredje förbund eller är oorganiserade. Flexförbudet gäller också de företag i ekonomiförvaltningsbranschen där det inte tillämpas någor kollektivavtal. Flexförbudet gäller likväl inte företag där det tillämpas något annat än ekonomiförvaltningsbranschens kollektivavtal (till exempel AVAIN eller Accountor kollektivavtal).

Pro har förhandlat sedan september 2019 med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf om att fortsätta kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen. Kollektivavtaltsperioden upphörde redan 31.10.2019, men förhandlingrna stampar på stället. Speciellt svår är frågan om arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men samförstånd har inte nåtts heller om andra villkor i kollektivavtalet. 

Övertidsersättningar inom ekonomiförvaltningsbranschen

I § 6 Regelbunden arbetstid, redogörs för övertidsersättningarna enligt kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen.

Overtime pay in the financial administration sector, in English.

Övertidsersättningar i enlighet med kollektivavtalet

§ 6 Regelbunden arbetstid.

1. Arbetstid per dygn och vecka

Vid regelbunden arbetstid är arbetstagarens arbetstid per dygn högst 7 timmar 36 minuter och per vecka högst 38 timmar. Den dagliga arbetstiden är fortgående såvida det inte föreligger vägande skäl att avvika från den.

2. Tilläggsarbete

Arbete som utförs utöver den regelbundna arbetstiden till 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka är mertidsarbete som ersätts med ett lönepåslag på 50 %.

3. Övertidsarbete per dygn

Övertidsarbete per dygn är arbete som utförs utöver arbete i 8 timmar. För övertidsarbete per dygn ersätts de 2 första timmarna med ett lönepåslag på 50 % och de därpå följande timmarna med 100 %.

4. Övertidsarbete per vecka

Övertidsarbete per vecka är arbete som utförs utöver 40 timmar, såvida det inte är övertidsarbete per dygn.

För övertidsarbete per vecka ersätts de första 8 timmarna med ett lönepåslag på 50 % och de därpå följande timmarna med 100 %.

Ofta ställda frågor

Pro har utfärdat ett förbud att flexa inom ekonomiförvaltningsbranschen. Läs vad ett förbud att flexa innebär.

Frequently asked questions, in English.

Vad innebär ett förbud att flexa?

Ett förbud tt flexa innefattar allt arbete utöver den regelbundna arbetstiden. Du kan emellertid begära om tillstånd för mertids- och övertidsarbete av din arbetsgivare. För det här arbetet bör betalas förhöjd penninglön i enlighet med kollektivavtalet.  Det kan inte bytas mot ledighet.

Bör jag meddela arbetsgivaren att jag omfattas av de här villkoren?

Det behövs inte. Pro har ombesörjt att arbetsgivarna meddelats.

Arbetsgivaren ställer hot eller ämnar samla namnunderskrifter. Vad ska jag göra?

Vi godkänner inga sådana förfaranden; meddela genast din förtroendeman som i sin tur kontaktar Pros regionkontor.

Hoten är tomma ord och namnunderskrifter får inte insamlas. Eftersom arbetstagaren har laglig rätt att delta i stridståtgärder också då det gäller vägran att flexa, leder det inte till straffpåföljder.

Gäller förbudet att flexa enbart medlemmarna i Pro och tjänstemannaförbundet ERTO?

Samtliga sakkunniga, chefer och tjänstemän på arbetsplatsen avhåller sig från arbete som sker utöver ordinarie arbetstid vare sig de är medlemmar i Pro, ERTO eller någon annan organisation eller är oorganiserade.

Jag är osäker på om jag arbetar i ett företag som omfattas av flexförbudet.  Vad ska jag göra?

Kontrollera saken genom att kontakta din förtroendeman eller Pros regionkontor.

Får jag förkorta arbetsdagen genom att utnyttja mitt flexsaldo?

Med ett flexsaldo går det att förkorta arbetsdagens längd, men inte att förlänga den.