Anmälan om förtroendeperson | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Meddela med den här blanketten om val av ny förtroendeperson eller om förändrade uppgifter. Förtroendemannens mandatperiod är huvudsakligen två år. Samma blankett används också för att anmäla om val av arbetarskyddsfullmäktig eller ändrade uppgifter.

Blanketten ifylls och sänds genast efter valet, också då samma personer omväljs. Med blanketten anmäls förtroendepersonsuppgifter jämte verksamhetsställen för en arbetsgivare. Om det till arbetsplatsen valts såväl förtroendeman som arbetarskyddsfullmäktig, fyll i blanketten separat för båda.

Uppgifter om uppdraget