Pros kollektivavtal | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros kollektivavtal

Kollektivavtalen som Fackförbundet Pro ingått med arbetsgivarförbundet bestämmer minimivillkoren för tjänstemännens anställningsförhållande i respektive bransch.

De kollektivavtal Pro ingått finner du nedan i pdf-form. Listan uppdateras allt efter nytt kollektivavtal träder i kraft och är klart.

Observera att de svenska kollektivavtalen är översättningar och det är de finska avtalen som är de officiella. Det innebär att vid oklarheter mellan de båda språkversionerna så gäller det finska kollektivavtalet.

Läs också om vad ett kollektivavtal är.

Kollektivavtal

 1. Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2017–31.1.2018)
 2. Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2017–31.1.2018)
 3. Autoalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.11.2017 - 31.10.2020)
 4. Danske Bank, Suomen toimintojen työehtosopimus (25.3.2018–31.1.2021)  
 5. Digita Oy:n työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2020)
 6. Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2020)
 7. Eläketurvakeskuksen työntekijöitä koskeva työehtosopimus (1.2.2014–30.11.2016)
 8. Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2020)
  Kollektivavtal för tjänstemän i energibranschen (1.2.2018–31.1.2020) PÅ SVENSKA!
 9. Finnairin teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 10. Finnairin toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 11. Finnveran toimihenkilöiden työehtosopimus (1.11.2013–31.10.2016) 
 12. Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöiden työehtosopimus fd.Iittala Group Oy Ab (1.2.2018–30.11.2020)
  Korjausliite Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen 25.5.2018
 13. Hammaslaboratorioalan työehtosopimus (1.2.2018 – 31.1.2020)
 14. Ict-alan työehtosopimus toimihenkilöille (1.11.2017–31.1.2020)
  Kollektivavtal för tjänstemän i ICT-branschen (1.11.2017–31.1.2020) PÅ SVENSKA!
 15. Kemianalan toimihenkilösopimus (1.12.2017–30.11.2020)
  Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal (1.12.2017 – 30.11.2020)
  Collective agreement for salaried employees in the finnish chemical industry (1 December 2017 – 30 November 2020)
 16. Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus (1.12.2017 - 30.11.2020)
  Työehtosopimuksen korjausliite (26.6.2018)
  Tjänstemannaavtal för sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen (1.12.2017–30.11.2020) PÅ SVENSKA!
 17. Kiinteistöalan toimihenkilöiden työehtosopimus  (1.2.2018 – 31.1.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen (1.2.2018 – 31.1.2021) PÅ SVENSKA!
  The collective labour agreement for the Salaried Employees in the Real Estate Sector (1.2.2017–31 1.2018)
 18. Kojamon työehtosopimus (1.12.2017 - 30.11.2019)
 19. Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.12.2017 - 30.11.2020)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom gummiindustrin  (1.12.2017 - 30.11.2020) PÅ SVENSKA!
 20. Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus (1.2.2018 - 30.11.2020)
  Tjänstemannaavtal för den glaskeramiska industrin (1.2.2018–30.11.2020) PÅ SVENSKA!
 21. Lentoliikenteen toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018 –31.1.2021)
 22. Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 23. Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (13.2.2018 - 31.1.2020)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom den mekaniska skogsindustrin  (13.2.2018 - 31.1.2020)  PÅ SVENSKA!
 24. MTV Oy: Paltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus. Företagsvist lönesystem och resereglemente. Tilläggsuppgifter av förtroendemannen och ansvariga branschombudsmannen.
 25. Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2020) 
  Kollektivavtal för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen (1.2.2018–31.1.2020) PÅ SVENSKA!
 26. Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018 – 31.1.2020)
  Silta Oy:tä koskeva yrityskohtainen työehtosopimuspöytäkirja (Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.2.2014–31.1.2017)
 27. PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (1.2.2018 –31.1.2021), neuvottelutulos 16.1.2018
 28. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (15.1.2018–30.11.2019)
  Pappersindustrins tjänstemannaavtal (15.1.2018–30.11.2019) PÅ SVENSKA!
 29. Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (13.2.2018 - 31.1.2020)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom snickeriindustrin  (13.2.2018 - 31.1.2020) PÅ SVENSKA!
 30. Rahankäsittelypalvelut- alan työehtosopimus (1.11.2016–31.10.2017)
 31. Kollektivavtal för penningbehandlingsbranschen (1.2.2014–31.10.2016) PÅ SVENSKA!
 32. Rahoitusalan työehtosopimus (25.3.2018–31.1.2021)
  Kollektivavtal för finansieringsbranschen (25.3.2018 – 31.1.2021) PÅ SVENSKA!
  Palkkakeskusteluopas
 33. Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2018–30.4.2020)
 34. Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2018–30.4.2020)
 35. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.12.2017–30.11.2020)
  Kollektivavtal för tjänstemän i planerings- och konsultbranschen (1.12.2017–30.11.2020) PÅ SVENSKA!
 36. Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 37. Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille (1.2.2018–31.1.2021)
 38. Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus (1.11.2017 –31.10.2020)
 39. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (2.11.2017–31.10.2020)
  Kollektivavtal för teknologiindustrins tjänstemän (2.11.2017–31.10.2020)  PÅ SVENSKA!
 40. Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018 - 30.11.2020)
  Kollektivavtal för tjänstemän i textil- och modebranschen 1.2.2017–31.1.2018 (1.2.2017–31.1.2018) PÅ SVENSKA!
 41. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus (1.12.2017 – 30.11.2021)
 42. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijöitä koskeva työehtosopimus (1.5.2014–31.1.2017)
 43. Veikkauksen työehtosopimus (1.1.2017–31.1.2018)
 44. Viestintäalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
  Kollektivavtal för tekniska tjänstemän i mediebranschen (1.2.2018–31.1.2021) PÅ SVENSKA!
 45. Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 46. Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom den privata laboratoriebranschen (01.02.2018 - 31.01.2021) PÅ SVENSKA!
 47. Yleisradion teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.12.2017–30.11.2019)
 48. Yleisradion toimihenkilöiden työehtosopimus (1.1.2014–30.11.2016)