Pros kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal

Kollektivavtalen som Fackförbundet Pro ingått med arbetsgivarförbundet bestämmer minimivillkoren för tjänstemännens anställningsförhållande i respektive bransch.

De kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal Pro ingått finner du nedan i pdf-form. Listan uppdateras allt efter nytt kollektivavtal träder i kraft och är klart.

Observera att de svenska kollektivavtalen är översättningar och det är de finska avtalen som är de officiella. Det innebär att vid oklarheter mellan de båda språkversionerna så gäller det finska kollektivavtalet.

Läs också om vad ett kollektivavtal är.

Kollektivavtal

 1. Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–30.4.2021)
 2. Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–30.4.2019)
 3. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 4. Autoalan toimihenkilöiden työehtosopimus (28.2.2020 – 30.11.2021)
  Kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän (28.2.2020–30.11.2021) PÅ SVENSKA!
 5. Certia Oy:n yrityskohtainen työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021) 
  Kilpailukykysopimus samt yrityskohtainen erä
 6. Danske Bank, Suomen toimintojen työehtosopimus (25.3.2018–31.1.2021)  
 7. Digita Oy:n työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)
 8. Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (13.2.2020–28.2.2022)
 9. Eläketurvakeskuksen työntekijöitä koskeva työehtosopimus (26.2.2020–31.1.2022)
 10. Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i energibranschen (1.2.2018–31.1.2020) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 11. Finnairin teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 12. Finnairin toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (23.2.2020–31.1.2022)
 13. Finnveran toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)  
 14. Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöiden työehtosopimus entinen Iittala Group Oy A (5.2.2020–31.12.2021)
 15. Hammaslaboratorioalan työehtosopimus (1.2.2018 – 31.1.2020)
 16. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimus (1.4.2020–­­­­­­­31.3.2022)
 17. Ict-alan työehtosopimus toimihenkilöille (29.6.2020–28.2.2022) 
 18. Kollektivavtal för tjänstemän i ICT-branschen (1.11.2017–31.1.2020) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
  The collective agreement for salaried employees in the ICT sector (1.11.2017–31.1.2020)
 19. Kansallisgallerian työehtosopimus (1.4.2020–31.3.2022
 20. Kemianalan toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021) 
  Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal (5.2.2020–31.12.2021)
  Collective agreement for salaried employees in the finnish chemical industry (5.2.2020–31.12.2021)
 21. Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Tjänstemannaavtal för sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen (5.2.2020–31.12.2021) PÅ SVENSKA!
 22. Kiinteistöalan toimihenkilöiden työehtosopimus  (1.2.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen (1.2.2018 – 31.1.2021) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 23. Kojamon työehtosopimus (01.12.2019–31.12.2021)
 24. Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom gummiindustrin (5.2.2020–31.12.2021)  PÅ SVENSKA!
 25. Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Tjänstemannaavtal för den glaskeramiska industrin (5.2.2020–31.12.2021) PÅ SVENSKA! (Obs! I finska avtalet har arbetstiden under söckenhelgveckor år 2022 korrigerats 14.12.2020)
 26. Lentoliikenteen toimihenkilöiden työehtosopimus (25.2.2020 –31.1.2022)
 27. Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus (13.3.2020-28.2.2022)
  Kollektivavtal för kreditupplysnings- och inkassobranschen (13.3.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 28. Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (4.5.2020 - 28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom den mekaniska skogsindustrin  (13.2.2018 - 31.1.2020)  GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 29. Millog Oy:n toimihenkilöiden yrityskohtainen työehtosopimus (1.12.2017–31.10.2020)
 30. MTV Oy: Paltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus. Företagsvist lönesystem och resereglemente. Tilläggsuppgifter av förtroendemannen och ansvariga branschombudsmannen.
 31. Neuvonta-alan runkosopimus (1.1.2018–31.12.2020)
 32. Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöden työehtosopimus (fd. Flybe) (25.2.2020–31.1.2022)
 33. Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (10.3.2020–28.2.2022)  
  Kollektivavtal för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen (1.2.2018–31.1.2020) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 34. Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus (1.12.2018–31.1.2021)
 35. PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (6.3.2020–31.1.2022)
  Kollektivavtal för Paltas tjänsteman (6.3.2020–31.1.2022) PÅ SVENSKA!
 36. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (19.2.2020–31.12.2021)
  Pappersindustrins tjänstemannaavtal (15.1.2018–30.11.2019) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 37. Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (4.5.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom snickeriindustrin  (13.2.2018 - 31.1.2020) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 38. Rahoitusalan työehtosopimus (31.3.2020–28.2.2022) 
  Kollektivavtal för finansieringsbranschen (31.3.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
  Collective Agreement for the Financial Sector (31.3.2020–28.2.2022)
  Palkkakeskusteluopas
  Pay discussion guidelines for the financial sector
 39. Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2020–30.4.2022)
 40. Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2020–30.4.2022)
 41. Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus (1.1.2018–31.12.2020)
 42. Silta Oy:n toimihenkilöiden työehtosopimus (28.2.2020–30.1.2022)
 43. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus (26.2.2020–30.11.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän i planerings- och konsultbranschen (1.12.2017–30.11.2020) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 44. Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (28.2.2020–31.1.2022)
 45. Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille (9.3.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i husteknikbranschen (1.2.2018 – 31.1.2021) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 46. Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus (24.2.2020 –30.11.2021)
 47. TAY-Palvelut Oy:n työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021) 
  Palkkausjärjestelmävaativuuskehikko samt suorituksenarviointilomake
  Kilpailukykysopimus
 48. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (14.2.2020–30.11.2021)
  Kollektivavtal för teknologiindustrins tjänstemän (2.11.2017–31.10.2020)  GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
  Collective agreement for salaried employees in technology industries (14.2.2020 – 30.11.2021)
 49. Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimus (16.2.2020 – 28.2.2022)
 50. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijöitä koskeva työehtosopimus (1.4.2020–28.2.2022)
 51. Unigrafia Oy:n työehtosopimus (1.4.2020–31.3.2022) samt lönesystemet på finska
 52. Valtion keskustason virka- ja työehtosopimus 2020–2022
  Virastokohtaiset tarkentavat sopimukset
  Statens tjänste- och arbetsvillkor 2020-2022  PÅ SVENSKA!
 53. Veikkauksen työehtosopimus (1.1.2020–31.12.2021)
 54. Viestintäalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tekniska tjänstemän i mediebranschen (1.2.2018–31.1.2021) GAMLA AVTALET PÅ SVENSKA!
 55. Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset 2.3.2020 – 31.1.2022
  I dokumentet finns avtalen för såväl försäkringsbranschens fältmän som kontorstjänstemän.  
 56. Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimus (–28.2.2022)
 57. Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus (9.4.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom den privata laboratoriebranschen (9.4.2020–28.2.2022)  PÅ SVENSKA!
 58. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (1.12.2018–31.3.2020)
 59. Yleisradion teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (30.3.2020 – 28.2.2022)
 60. Yleisradion toimihenkilöiden työehtosopimus (1.1.2014–30.11.2016)
 61. Yliopistojen yleinen työehtosopimus (1.2.2018–31.3.2020)
  Allmänt kollektivavtal för universitet (1.2.2018–31.3.2020) PÅ SVENSKA!