Strejk | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Med strejk eftersträvar man vanligen förbättrade anställningsvillkor eller lösning på en situation som upplevts orättvis.

Vanligen säger man att arbetet är i strejk. Det innebär att ingen får utföra arbete som avbrutits med strejk, utan arbetena är strejkbelagda.

Det är alltid ett fackförbund eller dess medlemsförening som ansvarar för ordnandet av arbetskonflikt. Arbetskonflikten är alltid laglig för dem som är i strejk. Arbetsgivaren får inte utöva påtryckning på arbetstagarna om de deltar i arbetskonfliktåtgärd som förbundet ordnat.

Hur börjar en strejk?

Kollektivavtalet garanterar arbetstagarna anställningsvillkor och arbetsgivarna arbetsfred. Då kollektivavtalet är i kraft är arbetskonfliktåtgärder riktade mot det förbjudna. Om man bryter mot avtalet kan man dömas till böter och det är förbundet som ordnar arbetskonflikten som svarar för böterna.

Hur är det då kollektivavtalet löpt ut och nytt inte avtalats?

Då avtalet löpt ut är vi i avtalslöst läge och då finns ingen arbetsfredsplikt. Om kollektivavtalsförhandlingarna strandar och det leder till strejk, ger den som ordnar strejken ett skriftligt strejkvarsel två veckor innan strejken ska börja. Meddelandet ges till riksförlikningsmannen och avtalets motförhandlare, det vill säga arbetsgivarförbundet.

Om varseltiden inte följs, kan den som ordnar arbetskonflikten dömas till böter.

Vad betyder olaglig strejk?

Rätten att demonstrera genom arbetsstridsåtgärd hör till medborgarnas grundrättigheter. Strejken blir olaglig då den riktar sig mot kollektivavtalet under dess giltighet. Övriga strejker är lagliga.

Vad är lockout?

Lockout är en arbetsstridsåtgärd som arbetsgivaren förverkligar. Arbetsgivaren utlyser arbetsplatsen stängd så att personalen inte kan utföra arbete som omfattas av lockouten. Arbetsgivaren använder vanligen lockout bara vid strejk i anslutning till kollektivavtal.

Pros medlemmar får mera information om strejker genom att logga in med medlemsnummer till Proplus eller genom att ringa till Pros regionkontor.