Priset för medlemskap | Fackförbundet Pro
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Priset för medlemskap

År 2017 är Fackförbundet Pros medlemsavgift 1,4 procent av förskottsskattebelagd löneinkomst, likväl högst 57 euro i månaden. Medlemsavgift betalas inte för oavlönade ledigheter eller perioder.

I medlemsavgiften ingår även medlemskap i Arbetslöshetskassan Pro och den egna medlemsföreningen.

Det behändigaste betalningssättet är att arbetsgivaren avdrar medlemsavgiften från lönen. Du kan också betala medlemsavgiften själv.

Studerandemedlemskap är gratis. Om man under studietiden har löneinkomst, betalar man Pros normala medlemsavgift av den. 

Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen: det verkliga priset för medlemskapet är klart lägre än bruttopriset, beroende på den egna beskattningen. Pro ger årligen medlemsavgiftsuppgifterna direkt till beskattaren.

Medlemskapets förmåner ger täckning för medlemsavgiften: som medlem i Pro går du redan på plus och genom att aktivt använda medlemsförmånerna ökar nyttan ytterligare.

Läs mera om medlemsavgiften

Bli medlem