Anvisningar för att rekommendera medlemskap | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Anvisningar för att rekommendera medlemskap

Du vet bäst varför det lönar sig att höra till Fackförbundet Pro. Rekommendera alltså medlemskap åt sakkunniga eller chefen; åt din arbetskompis eller vän. Alltid då ny medlem ansluter sig till Pro på din rekommendation får du ett 40 euros presentkort.

Då kompisen anslutit sig, fyll i den elektroniska anmälningsblanketten och bli och vänta på ditt pris.

Priset sänds då den nya medlemmen, som anslutit sig utgående från din rekommendation, har betalat medlemsavgift i tre månader.

Frågor? Bekanta dig med ofta ställda frågor (på finska) eller kontakta oss.

Hur deltar man?

Gör så här:

  1. Rekommendera medlemskap i Pro till din kompis.
  2. Då kompisen anslutit sig, fyll i den elektroniska anmälningsblanketten.
  3. Vänta på ditt pris

För varje värvad medlem får du enligt önskemål 40 euros presentkort till S- eller K-gruppen.

När får man priset?

Då den nya medlemmens medlemsavgift gått till arbetsgivarens inkassering, får du  presentkortet genast. Om den nya medlemmen själv betalar sin medlemsavgift, får du presentkortet då vi kan försäkra oss om att den nya medlemmen betalat sin medlemsavgift för de tre första månaderna. 

Hur många presentkort kan man få?

Du kan på basis av rekommendationer få ett obegränsat antal presentkort. Ju fler medlemmar du värvar, desto fler presentkort får du.

Vad krävs av den nya medlemmen?

Man kan bli medlem i Pro om man arbetar som sakkunnig (tjänsteman) eller chef i företag som verkar var som helst i Finland.

Förutsättningen för att få pris är att medlemmen som anslutit sig på din rekommendation:

  • är medlem i Pro då priset överlåts
  • inte har utträtt från Pro och anslutit sig på nytt från 1.9.2016
  • har varit medlem tre kalendermånader i följd och betalat medlemsavgift enligt stadgarna

Ska man betala skatt på presentkorten?

Prisen är skattepliktig inkomst då det sammanlagda värdet är minst 100 euro per kalenderår. Skatteåret är det år då man får priset. Du bör meddela om dina skattepliktiga pris i skattedeklarationen.

Var få hjälp?

Information, tips och material om att erbjuda medlemskap får du här.

De officiella reglerna för belönandet finner du på finska bakom den här länken.

Ytterligare information

Sänd e-post till oss på adressen kilpailut@proliitto.fi, vi svarar gärna på alla frågor.