Ändring av medlemsuppgifter | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Ändring av medlemsuppgifter

Du meddelar väl om ändringar till vår medlemstjänst. Du kan behändigt göra det med den elektroniska ändringsanmälan. Har din avtalsbransch eller arbetsgivare/arbetsplats ändrat? Vill du beställa referens för betalning av medlemsavgift? Tänker du byta förening? Går du i pension?

Ändringsanmälan

Om du inte får lön, betalar du inte

Du behöver inte betala medlemsavgift för de kalendermånader som du inte får lön för hela tiden eller skattepliktig förmån från arbetslöshetskassan. Pro behöver ändå få veta om medlemsavgiftsbefrielsen i förväg.

Medlemsavgift behöver inte betalas:

  • för oavlönad tid, som är värnplikt, sjukdagpenning/rehabiliteringsstöd, arbetslöshet, moderskaps-/faderskaps-/föräldra-/vård-/alterneringsledighet
  • för studietid (såvida du inte har löneinkomst)
  • av engångspremier för tjänstetid och jubileumsår, för initiativ och uppfinningar och inte heller av födelsedagsgåvor
  • då du inte får lön och inte skattepliktig förmån som arbetslöshetskassan betalar
  • av stöd eller förmåner som Fpa betalar

Det är viktigt att du meddelar oss om orsaken till avgiftsbefrielse samt datum för början och uppskattat slutdatum, senast då avgiftsbefrielsen börjar. Vi får inte de här uppgifterna av arbetsgivarna eller myndigheterna.

Berätta om din medlemsavgiftsbefrielse i Proplus Jäsentietoni>Maksuvapautusilmoitukset. Du kan också sköta det med vår medlemstjänst per e-post. Kom ihåg att uppge ditt medlemsnummer.

Gör adressförändring

Vi får adressförändringar direkt från Befolkningsregistret, såvida du inte anmält överlåtelseförbud. Du kan också själv göra ändringarna i dina egna uppgifter i Proplus via Omat tietoni > Jäsentietoni.

Om medlemskortet försvinner eller skadas

Om ditt medlemskort försvinner eller skadas, kan du beställa nytt i Proplus: Jäsenyys ja jäsenedut > Tee palvelupyyntö/Begäran om service eller kontakta vår medlemstjänst per e-post.

Proplus medlemskap och medlemsförmåner