Blanketter i anslutning till medlemskapet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Blanketter i anslutning till medlemskapet

Försäkra dig om att dina medlemsuppgifter är rätta och uppdaterade. Adressförändringar får vi direkt från Befolkningsregistret, såvida det inte finns förbud mot att överlåta adressen.

Du kan också göra ändringar i dina medlemsuppgifter i Proplus > Jäsenyys ja jäsenedut > Uppdatering av medlemsuppgifter. Gå till Proplus. (Användningen av e-tjänsten förutsätter inloggning.)

Anslutningsanmälan (ifylls i rutan och skrivs ut)
Elektronisk anslutningsblankett

Anslutningsblankett (elektronisk, familjeledig)

Anslutningsblankett (elektronisk, studerande)

Anslutningsblankett (pensionärsmedlemmar)

Anslutningsblankett (ProSoolo)

Avtal om inkassering av medlemsavgift 
Anmälan om att avtal om inkassering av fackföreningsavgift upphör (ifylls i rutan och skrivs ut)
Anmälan om att avtal om inkassering av fackföreningsavgift upphör (ska skrivas ut för att ifyllas)
 

Reseräkningsblankett (finskspråkig, ska skrivas ut)
Ändringsanmälan (elektronisk , byte av avtalsbransch, byte av arbetsplats, beställnig av medlemsavgiftsreferenser, byte av förening, pensionering)
Anmälan om utträde till tidigare förbund/kassa: Eroilmoitus edelliseen liittoon/kassaan (ifylls i rutan och skrivs ut)
Anmälan om utträde (ifylls i rutan och skrivs ut)

Problem i anställnings- eller tjänsteförhållandet?

Blankett för definiering av anställningsproblem
Tjänsten är avsedd endast för Pros medlemmar. Det bör alltid finnas medlemsnummer på blanketten!

Blanketter på engelska

Membership application

Membership application (family leave)

Membership application (student member)

ProSoolo membership application (self-employed entrepreneur)

More information

We shall contact you by telephone for additional information. Just press the link below, fill in the form and send it to us. 
Pre-Registration form