Byte av förbund | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Byte av förbund

Vid byte av förbund sker övergången till Pro för arbetslöshetskassans del som gammal medlem och den som byter förbund/kassa bevarar sina arbets- och försäkringsvillkor.

Meddela ditt tidigare förbund eller arbetslöshetskassa om att du övergår till Pro. Vanligen kräver fackförbunden en personlig anmälan om utträde.

Pro meddelar om ditt utträde till det tidigare förbundet endast om du ger Pro fullmakt att sköta anmälan om utträde för dig och bara om du meddelar fullständigt namn på tidigare förbund och arbetslöshetskassa. På fullmakten ska anges datum då du vill att ditt medlemskap upphör.

Anslöt du dig mitt under kalenderåret?

YTK ersätter sina medlemmar som utträtt mitt under året årsmedlemsavgiften för resten av året. Avvikande från tidigare praxis ansöker medlem som anslutit sig till Pro inte längre om ersättning från Pro, utan direkt från YTK.

Pro ersätter fortfarande kassaavgiften för återstoden av året till de medlemmar som mitt under året övergår till Pro från andra kassor med årsmedlemsavgift, såvida inte den tidigare kassan redan ersatt medlemmen avgiften. Ersättningen betalas från början av månaden efter anslutningen till årets slut.

Då du byter från ditt tidigare förbund till Pro inom en månad, hålls du fortfarande inom det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Då avbryts inte försäkrings- och arbetsvillkoret som intjänats till arbetslöshetskassan.