Medlemsavgift | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Medlemsavgift

Fackförbundet Pros medlemsavgift är 1,25 procent av skattepliktig löneinkomst. Medlemsavgiften är högst 49 euro i månaden.

Av vad inkasseras medlemsavgiften år 2020?

 • Medlemsavgiften på 1,25 procent inkasseras av all skattepliktig löneinkomst av vilken betalas pensions- och socialskyddsavgifter. Naturaförmåner, semesterpremier, semesterersättningar och uppsägningstidens lön är också förskottsskattebelagda löneinkomster.
 • Medlemsavgift 1,25 % inkasseras även av tillgodohavanden eller ersättningar som betalas medlem som slutresultat av anställningstvist som Pro skött. Medlemsavgiftstaket tillämpas inte.
 • Av förmåner som Arbetslöshetskassan Pro betalar inkasseras automatiskt arbetslöshetskassans medlemsavgift.
 • Förbundet återbetalar inte medlemsavgift som betalats för mycket.
 • Då medlem ansluter sig mitt under månaden, räknas medlemsavgiften enligt följande: månadslönen delas med det verkliga antalet arbetsdagar i månaden (21 eller 22) och mulipliceras med arbetsdagarna resten av månaden.

Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen

 • Pros medlemsavgift kan i helhet avdras i beskattningen.
 • Det betyder att din årsinkomst, som skatten räknas av, minskar lika mycket som medlemsavgiften är och sålunda minskar också din skatt. Medlemsavgiften är alltså mindre än du betalar. 
 • Vi meddelar årligen dina medlemsavgiftsuppgifter till beskattaren och de syns i ditt skatteförslag.

Medlemsavgift betalas inte:

 • för den kalendermånad då du inte under hela tiden får lön eller skattepliktig förmån som kassan betalar
 • av engångspremier för tjänstetid, jubileumsår, initiativ och uppfinningar och inte av födelsedagsgåvor
 • av andra ersättningar som inte ses som löneinkomst
 • av stöd eller förmåner som Fpa betalar

Medlemsavgift behöver inte heller betalas för tid utan lön: studier, värnplikt/civiltjänst, sjukdom/rehabiliteringsstöd, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet och vårdledighet.

Medlem bör meddela medlemstjänsterna datum för den oavlönade tidens början och slut via Proplus < Jäsenyys ja jäsenedut. Obs! Om Arbetslöshetskassan Pro betalar den inkomstrelaterade dagpenningen behövs inget meddelande om arbetslösheten till förbundets medlemstjänster.

Medlemsavgift för den som arbetar utomlands

Medlemsavgiften vid arbete utomlands är i Pro 1,25 procent av löneinkomsten för arbetet. Medlemsavgiften är högst 49 euro i månaden.

Arbete utomlands

Övergår du eller har du övergått från löntagare till företagare?

Läs mer om medlemsavgift och företagarens arbetslöshetsskydd.