Proplus och dess servicesajter | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Proplus och dess servicesajter

Proplus-tjänsten är där du är. Proplus är medlemmarnas virtuella rum för att sköta ärenden och diskutera. Där finner du hela intressebevakningspaletten för dig, från sakkunniga till kamrater.

Servicesajter för dig

I Proplus har vi tagit i bruk servicesajter som Pros sakkunniga upprätthåller. De är servicepunkter där du självständigt kan finna den information och det material du behöver. Dessutom hjälper förbundets sakkunniga där och informerar i frågor gällande medlemskap och intressebevakning. Servicesajter du redan kan använda är Jäsenyys ja jäsenedut, Pro koulutus ja tapahtumat samt Työelämä.

I Proplus uppdaterar du behändigt dina uppgifter under Omat tietoni > Jäsentietoni, du kan betala medlemsavgifter eller anmäla om oavlönade tider. För inloggning behöver du ditt medlemsnummer, som anges på medlemskortet.

  • Betalda medlemsavgifter ser du från: Jäsentietoni>Jäsenmaksut viimeiseltä kahdelta vuodelta.
  • Du kan meddela oss om oavlönad tid: Jäsentietoni>Maksuvapautusilmoitukset.
  • Medlemsavgiftsräknare: Jäsentietoni>Jäsenmaksu- ja viitenumerolaskuri.
  • Ta kontakt med oss: Pron Palvelut >Kysy jäsenpalveluista eller Kysy työelämäpalveluista.

Jäsenyys ja jäsenedut

Här finns samlat all information och allt material om medlemskap. Via sajten kan du vilken tid på dygnet som helst bland annat sända begäran om service till sakkunniga och göra referenser för att betala medlemsavgift: Jäsentietojen ylläpito – Siirry jäsentietoihin och jäsenmaksu- ja viitenumerolaskuri.

Pro koulutus ja tapahtumat

Här finner du Pros hela kursutbud och här anmäler du dig också till kurserna.

Työelämä

På arbetslivssidorna finns en täckande informationsbank för alla frågor i anslutning till anställningsförhållanden, såsom semester, upphörande av anställningsförhållande, arbetsavtal, alterneringsledighet samt anvisningar för förtroendepersoner. Här hittar du handböcker och kollektivavtal. Du kan också sända begäran om service härifrån och få svar på din fråga inom 1–2 vardagar. Se presentationsvideon och gå här till Työelämä-sajten.

Grupper för allas behov

Användningen av Proplus baserar sig på grupper. Varje medlem är utgående från uppgifterna i medlemsregistret placerad i en egen föreningsgrupp, branschgrupp, grupp man har rätt till som eventuell förtroendevald och alla hör till gruppen Ammattiliitto Pro. Dessutom kan varje medlem bilda egna grupper och bjuda in andra Pro-medlemmar.

Man loggar in i Proplus med medlemsnummer

Endast medlemmar (och Pros personal) har tillgång till Proplus. Det säkerställs genom inloggning i tjänsten med medlemsnummer. Efter inloggning lönar det sig att först kolla de egna medlemsuppgifterna och bekanta sig med tjänstens egenskaper. Du får handledning för att logga in, hitta medlemsuppgifterna och bekanta dig med tjänsten via anvisningsvideor, som du finner bakom rubriken Ohjeet ja tuki > Proplus käyttötuki- ja kehityspalvelukanava >käyttöohjeet.

Var pro, logga in till Proplus!