Så här hjälper Pro i olika livsskeden | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Så här hjälper Pro i olika livsskeden

Jag är i början av studierna och söker riktning i livet

Jag kom in till yrkeshögskola för ett år sedan och flyttade till en annan ort på grund av studierna. Jag är osäker på om jag borde söka till utbyte eller helt byta bransch. Vad skulle det löna sig att studera? Borde jag arbeta vid sidan av studierna?

Så här hjälper Pro

Ta kontakt med Pro Nostes coach, som ger dig personlig coaching och stöd. Med hen kan du diskutera om att förbättra din kompetens och om sammanjämkning av studier, arbete och övrigt liv.  Du kan också välja ämnen som intresserar dig bland vår medlemsutbildning. De ordnas som webbinarier och kvällskurser regionalt. Utbildningen behandlar bland annat nätverkande, tidshantering, semester, rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, arbetstid, välbefinnande och jobbsökning. Här får du information om vår utbildning.

Om du funderar på branschbyte kan du bekanta dig med sysselsättningsläget, löneuppgifter och mycket annat i olika branscher på Pros forskningssidor.

Jag blir snart färdig och funderar på branschbyte

Jag studerar för sista året men inget jobb är i sikte. I början av sommarjobbet gick jag med i Pros studerandeförening och anslöt mig till arbetslöshetskassan. Jag har fått ihop till 26 veckors arbetsvillkor genom sommarjobb och praktik, så jag får arbetslöshetsdagpenning ifall jag inte genast hittar jobb. Jag har skrivit några ansökningar och gjort olika slags CV:n, men hur vet jag om de är bra? Hur hittar jag arbete som motsvarar min utbildning? Var hittar jag nätverk för jobbsökningen?

Så här hjälper Pro

Av karriärcoachen får du personlig coaching och stöd i olika skeden i din karriär. Med hen kan du till exempel dislutera om att göra arbetsansökan och CV. Av hen får du också hjälp med att göra en jobbsökningsstrategi och lär dig hur du bäst klarar dig i arbetsintervju.

För nyexaminerade har Pro ett diamanterbjudande.

Jag fick en ny arbetsplats och funderar på spelreglerna

Jag blev glad då jag fick arbete, men då jag hemma på nytt läste arbetsavtalet blev jag osäker. Det sägs inget om arbetstiden i avtalet utan hänvisas till helhetsarbetstid. Det nämns inte heller något om kollektivavtal. Vad menar man med helhetsarbetstid och vilket kollektivavtal tillämpas på mig? Har jag prövotid? Vem kan jag fråga?

Så här hjälper Pro

Som medlem i Pro får du råd i ärenden som gäller anställningsförhållandet. Om du inte ännu känner förtroendemannen på arbetsplatsen kan du skicka meddelande till vår anställningsrådgivning eller ringa till vår jour, varje vardag klockan 8.30–16. Här ser du kontaktuppgifterna. Du kan också komma överens om att träffa din branschombudsman i regionkontoret.

Jag vill avancera i min karriär och behöver stöd i beslutsfattandet

Jag har jobbat med mitt nuvarande arbete i några år och lär mig numera sällan något nytt. Hur kan jag avancera på min arbetsplats? Hur tar jag upp saken till diskussion med min chef? Eller var kan jag hitta en intressantare arbetsplats?

Så här hjälper Pro

Det lönar sig för dig att kontakta vår karriärcoach. Av hen får du personlig coaching som stöd för att avancera i din karriär. Du kan diskutera om att förbättra din kompetens och om karriärbyte eller be om sparrning inför utvecklingssamtal eller för att göra jobbansökan. Du kan också hitta en nya arbetsplats med hjälp av Pros Arbetsplatsradar.

Jag är osäker om mitt arbete fortsätter

Det inleddes igen samarbetsförhandlingar och jag är oroligare än jag varit förut. Jag har märkt att beställningarna minskat i min egen enhet och arbete flyttats till andra avdelningar. Lönar det sig att säga upp sig eller vänta på att få sparken? Det talas om uppsägningspaket, vad innebär det? Vad händer om jag får sparken? Hur vet jag vad jag får i inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning?

Så här hjälper Pro

Som medlem i Pro får du i första hand svar på dina frågor om anställningsfrågor av din egen förtroendeman, som känner arbetsplatsen bäst. Du kan också sända meddelande till Pros anställningsrådgivning eller ringa, varje vardag klockan 8.30–16. Våra sakkunniga besöker ofta arbetsplatser som samarbetsförhandlar. Kanske förtroendemannen kan ordna en träff där ni tillsammans kan gå igenom frågor. Efter samarbetsförhandlingarna kan våra karriärtjänster hjälpa dig vidare.

Tillökning på kommande: hur fördela familjeledigheterna?

Vi har ända från början haft klart för oss att vi vill dela föräldraledigheterna lika. Vad och hur ska det avtalas på bådas arbetsplatser? Vi undrar också hur semester och semesterpremie inverkar på familjeledighet. Vad händer om arbetsgivaren inte går med på partiell vårdledighet? Var får jag mera information?

Så här hjälper Pro

Du får mera information om familjeledigheter, återgång till arbete och annat genom att logga in till Proplus. Diskutera med förtroendemannen eller med branschombudsmannen i närmaste regionkontor eller kontakta vår anställningsjour.
Då det blir dags att återvända till arbetet vill ni kanske delta i medlemsutbildning i form av webbinarier eller kvällskurser. Här får du information om vår utbildning.
Med karriärcoachen kan du diskutera om att förbättra kompetensen eller sammanjämka arbete och familjeliv.

Jag har avancerat till chef och vill stärka mitt kunnande

Jag vill göra mitt arbete bra och sporra andra till gott resultat. Hur anpassar jag mig till min nya uppgift, hur ska jag vara en bra chef för gamla arbetskamrater?

Så här hjälper Pro

Bekanta dig med vårt utbildningsutbud. Vi ordnar utbildning bland annat om vad ett bra arbete är och vilka element en bra arbetsgemenskap består av. Du lär dig också om bra växelverkan och hur man bygger en fungerande interaktion med medarbetarna eller tar upp en svår sak till diskussion.

Chefen ansvarar för medarbetarnas säkerhet i arbetet. Pro ordnar utbildning för arbetshälsokort – du får mer information per e-post koulutus@proliitto.fi. Företag och Pros föreningar kan beställa en egen utbildning mot avgift.

Då du vill utvecklas i arbetet lönar det sig att kontakta vår karriärtjänst. där får du praktiska tips för chefsarbete och avancemang.

Svårt att orka i arbetet

Fast jag skulle arbeta kvällar och veckoslut är det omöjligt att få arbetet färdigt. Telefonen ringer alltid eller så plingar e-posten.  På fritiden orkar jag inte göra något trevligt. Hur skulle jag klara mig bättre i arbetet? Var få hjälp med stresshantering?

Så här hjälper Pro

Först lönar det sig att granska den egna befattningsbeskrivningen och diskutera med din chef.Det är vanligt att arbetet ökar lite i taget och då görs inga ändringar i befattningsbeskrivningen. Då ser det bra ut på pappret, men kan vara kaos i praktiken. Då befattningsbeskrivningen uppdateras kan man samtidigt förhandla om arbetsmängden. Du kan be förtroendemannen med som stöd. Du finner redskap för tidshantering i vår utbildning. Om krafterna sinar lönar det sig att vända sig till arbetarskyddsfullmäktigen eller förtroendemannen och utreda alternativ.  Förbundets anställningsjour svarar varje vardag på dina frågor.

Pensionen närmar sig men arbetsplatsens osäkerhet tynger

Det känns som om jag blivit osynlig på arbetsplatsen. Mitt arbete märks inte, man frågar inte om mina åsikter och de trevligare arbetsuppgifterna delas till yngre förmågor. Allt görs med nya program och man ska lära sig använda dem på egen tid.

Så här hjälper Pro

Tala med förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktigen eller ring till förbundets branschombudsman. Tråkigt nog är åldersdiskriminering den vanligaste formen av diskriminering i arbetslivet. Kan du diskutera om arbetsarrangemangen med din chef? Eller kan du utbilda dig eller byta arbetsplats?

Jag överväger företagande

Jag har en bra affärsidé och funderar på att starta eget. Jag är inte helt säker på vad det kräver i praktiken.

Så här hjälper Pro

Pro erbjuder ProSoolo, en tjänst avsedd för egenföretagare, dem som arbetar med firmanamn och yrkesutövare. Den underlättar och tryggar vardagen och ger möjligheter att nätverka.  I tjänsten ingår bland annat ProMentor, juridisk hjälp, försäkringsskydd för företagare, utbildningar och seminarier samt färdiga avtalsmodeller för att minska pappersarbetet. Läs mera här.