Studerandes arbetslöshetsskydd på Platinanivån | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Studerandes arbetslöshetsskydd på Platinanivån

Då du arbetar vid sidan av studierna

Om du ansluter dig till Platinanivån och vill intjäna arbetslöshetsskydd, betalar du för månaderna i arbete Arbetslöshetskassan Pros medlemsavgift 7,50 euro / månad (år 2020).

Utöver alla Pros medlemsförmåner ingår det i studerandemedlemskapet på Platinanivå inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, om villkoren uppfylls då du arbetar. Läs mer på Arbetslöshetskassan Pros webbplats. Om du arbetar vid sidan av studierna och arbetsvillkoret för att få inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd uppfylls, intjänar du rätten till detta skydd.

Medlemskapet i Arbetslöshetskassan Pro börjar tidigast från den dag anställningsförhållandet inleds och från att medlemsavgiften betalats. Då du får en arbetsplats, meddela oss på adressen jasenasiat@proliitto.fi arbetsplatsens namn, ort där du arbetar och datum då anställningsförhållandet börjar. Du kan samtidigt höra bara till en arbetslöshetskassa.

Medlemskapet i kassa består då du betalar medlemsavgiften för alla månader du har löneinkomst.

Person i företagarställning kan inte höra till Arbetslöshetskassan Pro. Obs. Person som sysselsätts i makas eller makes företag kan också ses som företagare.

De här förmånerna får du på Platinanivån:

  • gratis resenärförsäkring
  • gratis olycksfallsförsäkring
  • gratis kurser och webbinarier
  • personlig karriärcoachning
  • råd för företagande och företagsverksamhet
  • evenemang och nätverkande
  • Pros semesterställen
  • arbetslivsexperter till din hjälp
  • inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd

Kassans medlemsavgift är helt avdragbar i beskattningen. Du intjänar inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren uppfylls och betalar medlemsavgift bara om du arbetar vid sidan av studierna eller har praktik med lön.

Bekanta dig här med alla dina medlemsförmåner Anslut dig som studerandemedlem