Amisajokortti | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Amisajokortti

Arbetslivets körkort för dem som studerar till ett yrke

Jobbsökningsfärdigheter och arbetslivets spelregler är sådant som det är skäl för en studerande att känna till då hen övergår från studier till arbetslivet.

Arbetslivets körkort för dem som studerar till ett yrke, ’amisajokortti’ ger studerandena dessa färdigheter. Utbildningspaketet följer målsättningarna för yrkesgrundutbildningarna Työelämässä toimiminen -studieperioden (2 sp) och Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 sp).

Materialpaketet består av tre separata moduler, som kan anslutas till läroinrättningens egen webbinlärningsmiljö. Paketets delar kan flexibelt användas antingen som en helhet eller så kan de olika delarna fogas till andra studier. Materialen är till hjälp i undervisningen och handledningen såväl för studiehandledare som lärare.

Del 1: Etsi omaa uraasi

I den här modulen planerar deltagaren sin egen karriärstig. Under modulen:

 • lär man sig identifiera egna intressen, styrkor och färdigheter
 • förbereder man sig att presentera sitt eget kunnande
 • utreder man arbetsmarknadsläget och kunskapsbehoven i sin bransch
 • gör man en karriärplan åt sig själv

Del 2: Valmiina työnhakuun

I den här modulen förbereder sig deltagaren på jobbsökning och presentation av sitt eget kunnande. Under modulen lär man sig:

 • att effektivt söka arbetsplatser i sin egen bransch
 • att göra en arbetsansökan som liknar en själv och att berätta om den egna kompetensen
 • att förbereda sig inför en arbetsintervju

Del 3: Tervetuloa työelämään

I den här modulen lär sig deltagaren känna sina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare. Efter att ha gått del tre:

 • vet man vad man förbinder sig till med arbetsavtal och vad det lönar sig att granska i avtalet
 • kan man verka som medlem i arbetskollektiv
 • kan man fungera på arbetsplatsen i enlighet med sina rättigheter och skyldigheter

Efter de här studierna kan den studerande planera sin karriär, beskriva sitt eget kunnande, söka arbetsplatser i den egna branschen, göra träffande arbetsansökningar och övertyga i arbetsintervjuer. Hen förstår också det centrala med att ingå arbetsavtal och kan fungera som en del av ett arbetskollektiv.

Vill du ha amisajokortti (yrkiskörkort) till din egen läroinrättning?
Utbildningspaketet finns tills vidare bara på finska. Om du har frågor, ta då kontakt med Anne Teittinen, anne.teittinen@proliitto.fi, tfn 050 463 6750.