Arbetslivsföreläsningar för utbildningsprogram | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetslivsföreläsningar för utbildningsprogram

Vi erbjuder gratis arbetslivsföreläsningar till yrkeshögskolor, universitet, vuxenutbildningscentraler och yrkesläroanstalter.

Enligt responsen av studeranden är de redan i början av studierna intresserade av arbetslivskunskap om sin bransch. Vi erbjuder gratis arbetslivsföreläsningar till yrkesläroanstalter och skolor på finska, svenska och engelska.

Föreläsarna är Fackförbundet Pros sakkunniga, som är proffs på arbetslivskunskap. Vi skräddarsyr föreläsningsteman enligt lyssnarnas, läroanstaltens och utbildningsprogrammets behov.

Våra föreläsningar passar som en del av studiehelheter såsom arbetsrätt, avtal i arbetslivet, yrkesjuridik, yrkesstudier, chefsarbete och ledarskap. Det är bra att känna arbetslivets spelregler vid inträdet till arbetslivet och redan under arbetspraktik.

Teman för våra populära föreläsningar är branschvisa anställningsvillkor, arbetstid, semester och lönesättning. Vi föreläser också om ingående av arbetsavtal, arbetslöshetsskydd och jobbsökning, utan att glömma arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

Vår målgrupp är speciellt studerande inom teknik och kommunikation samt företagsekonomi och administration, som vanligen sysselsätts inom den privata sektorn. Andra yrken i Pro är bland annat byggmästare, laboratorieanalytiker, tandtekniker och planeringsassistenter.

Du kan fråga efter föreläsningar på adressen pro-opiskelijat@proliitto.fi.