Körkort för arbetslivet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Körkort för arbetslivet

Arbetslivets spelregler, för att inte tala om anställningsvillkor, är främmande för många som kommer ut i arbetslivet. De är ändå en viktig del av vardagen för dem som arbetar och det är behövlig kunskap för dem som utexamineras.

Fackförbundet Pros studieperiod Työelämän ajokortti (körkort för arbetslivet) ökar de studerandes kunskap om arbetslivet på ett intressant och praktiskt sätt och stärker färdigheterna att söka arbete.

Studerandena fördjupar sig under perioden i:

  • jobbsökningsfärdigheter och att utveckla dem
  • arbetslivets spelregler, kollektivavtal och arbetslagstiftning
  • arbetsplatsens arbetarskydd, arbetshälsa och socialskyddet i arbetslivet

Työelämän ajokortti har genomförts redan i 12 yrkeshögskolor

Studieperioden kan förverkligas som fritt valda studier antingen helt på webben eller som flerformsstudier. Studieperiodens omfattning är enligt högskolans behov antingen 3 eller 5 studiepoäng.
Fackförbundet Pros sakkunniga fungerar som handledare. Studieperioden är gratis.

Työelämän ajokortti i Facebook.

Hurdan är kursen egentligen?

Enligt responsen från studerandena har körkortet för arbetslivet upplevts nyttigt och man tror att det ökar de egna förutsättningarna att sysselsättas och klara sig i arbetslivet. Kursens styrka uppges vara att den är praktisk och behandlar arbetslivsfrågor som helhet och sakkunnigt. Läs studerandenas respons:

”Som helhet var studieperioden mycket bra och givande. Det var roligt att få höra historier från verkliga livet samt andra studerandes erfarenheter från olika branscher. Jag har rekommenderat kursen åt mina vänner.”
”Troligen den bästa helheten av mina kurser hittills.”
”Jag kunde inte ha önskat bättre undervisning om saker i anslutning till arbetslivet! Härifrån är det bra att gå vidare."
”Kursen var uppiggande annorlunda. Klart angivet kursinnehåll och bra material underlättade studierna. Jag hittade alltid snabbt det jag sökte i kursområdet.”
”Delen om arbetslivets spelregler borde bli obligatorisk för alla som inleder sin arbetskarriär. Jag skulle tro att många då skulle vara bättre förberedda att möta arbetslivets utmaningar.”
”Jag var överraskad över den positiva stämningen under kursen. Man koncentrerade sig på att sporra studerandena att studera och försöka. Kursen blev inte bara en kurs bland andra att avlägga.”

Studieperiodens förverkligande i yrkeshögskola

Det blir yrkeshögskolans uppgift att sköta studieadministrationen och marknadsföringen av studieperioden.

Työelämän ajokortti

  • lämpar sig för studier som väljs fritt
  • kan genomföras i omfattning på 3 eller 5 studiepoäng
  • genomförs som webbstudier eller flerformsstudier
  • är gratis för yrkeshögskolan
  Modul 1:
Hitta ditt drömjobb
Modul 2:
Arbetslivets spelregler
Modul 3:
I arbetslivets vardag
Efter avlagd studieperiod identifiera den egna yrkesmässiga styrkan och kunna utnyttja det i jobbsökning känner sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet som grundar sig på lag och avtal känner centrala regler och verksamhetsprinciper om arbetshälsa och arbetssäkerhet
  kunna uppgöra de centrala dokumenten för jobbsökning (cv/meritförteckning) vet vad hen förbinder sig till vid underskrift av arbetsavtal vet vilket socialskyddet för person i arbetsför ålder är, t.ex. vid sjukdom och arbetslöshet
  känner spelreglerna för sociala medier och kan tillämpa dem i jobbsökning och arbetslivet förstår de centrala principerna att verka i arbetslivet   
    förstår betydelsen av kollektivavtal och arbetslagstiftning i arbetslivet, kan söka behövlig information från rätta källor