Bli studerandemedlem | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Bli studerandemedlem

Bli studerandemedlem i Fackförbundet Pro – fyll i och sänd den här blanketten

Då du sänder den här blanketten kan vi vara i kontakt med dig per telefon eller e-post. Genom att sända blanketten godkänner du vår dataskyddsbeskrivning.

Personuppgifter

Läroanstalt och dina studier

Uppdatera ditt medlemskap till Platinanivån

Jag väljer medlemskap på Platinanivå. Som medlem på Platinanivå intjänar jag inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren uppfylls och betalar medlemsavgift då jag arbetar vid sidan av studierna eller har avlönad praktik.*

Då du blir medlem i Opiskelijaliitto Pro, ansluter du dig direkt till Guldnivån. Som medlem på Guldnivån får du till ditt förfogande alla Fackförbundet Pros medlemsförmåner, medlemskapet är gratis. Du kan inte ansluta dig om du redan hör till Fackförbundet Pros medlemsförening.

Om du ansluter dig till Platinanivån ansluter du dig samtidigt till Arbetslöshetskassan Pro.  Du betalar kassans medlemsavgift bara för månader i arbete. Då minimi arbetsvillkoren för arbetslöshetsskyddet uppfylls, intjänar du arbetslöshetsskydd. Läs mer på adressen proliitto.fi/opiskelijalle. Du kan samtidigt höra bara till en arbetslöshetskassa. Om du är företagare kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan.

Medlemskapet i Arbetslöshetskassan Pro börjar tidigast den dag anställningsförhållandet inleds och från det att medlemsavgiften betalats. Då du får en arbetsplats, meddela oss på adressen jasenasiat@proliitto.fi namnet på din arbetsplats, arbetsorten och datum för då ditt anställningsförhållande börjar. Medlemskapet består då du betalar medlemsavgift för alla månader du har löneinkomst.

Registerbeskrivning

Du kan vid behov be registerbeskrivning från medlemstjänsterna på förbundskontoret.