Opiskelijaliitto Pro | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Opiskelijaliitto Pro

Vi känner studerandena och utbildningen. Vi representerar det moderna och innovativa arbetslivet, där alla behandlas jämlikt, samt samhället, där utbildning och studerande värdesätts. Vi är ditt val då du vill ha ett omfattande utbud av medlemsförmåner och -tjänster, tät kontakt till arbetslivet samt täckande intressebevakningstjänster.

Vi är Fackförbundet Pros studerandeförening och vi övervakar studerandenas intressen i hela landet. Våra medlemmar är kommande sakkunniga och chefer inom ekonomi, administration, kommunikation, teknik, media och transport.  Kontaktuppgifterna till Opiskelijaliitto Pros styrelse hittar du här.

Vad gör vi?

Vi representerar det moderna och innovativa arbetslivet, där alla behandlas jämlikt, samt samhället, där utbildning och studerande värdesätts. Vi förbättrar studerandenas ställning såväl i studierna som i arbetslivet. Ett viktigt mål för oss är att i kollektivavtalen få en skrivning om praktikanters lönesättning.

Våra medlemmar?

Våra medlemmar är studerande inom ekonomi, administration, kommunikation, teknik, media och transport. Till medlemskapet hör ett omfattande utbud av medlemsförmåner och -tjänster, tät kontakt till arbetslivet samt täckande intressebevakningstjänster.

Efter att ha blivit klara med studierna arbetar de i krävande sakkunnig-, planerings-, chefs- och andra tjänstemannauppgifter i den privata sektorn.

Våra medlemmar som utexamineras från yrkeshögskolor är till exempel ingenjörer, byggmästare, tradenomer och laboratorieanalytiker. Medlemmar i Pro kan vara från universiteten examinerade ekonomer, diplomingenjörer och naturvetare. Merkonomer, datanomer, laboranter, medieassistenter samt andra tjänstemän och chefer som examinerats från läroanstalter på andra nivån, är också våra medlemmar.