Arbetsgivaren försummade samarbetslagen – dömdes att betala 25 000 euro och rättegångskostnader | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetsgivaren försummade samarbetslagen – dömdes att betala 25 000 euro och rättegångskostnader

28.2.2019 kl. 16:36
|

Företaget i flygbranschen följde inte samarbetslagen vid samarbetsförhandlingar av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker och sade upp två Pro-medlemmar. Parterna bilade tvisten och Pro-medlemmarna fick ï gottgörelse 25 000 euro och rättegångskostnader.

Pro Nyheter / Källa: Edilex 20.2.2019

Två medlemmar i Pro var fast anställda i företaget i flygbranschen. Den enas anställningsförhållande hade räckt nästan sex år och den andras över åtta år. Arbetsgivaren inledde hösten 2014 samarbetsförhandlingar som omfattade hela personalen, vilka motiverades med ekonomiska orsaker och produktionsorsaker samt förlustbringande affärsverksamhet. Företaget i flygbranschen ämnade spara i personalkostnader sju miljoner euro och bedömde att man minskar personalen med högst 90 personer.

I samarbetsförhandlingarna som började i oktober företräddes tjänstemännen av förtroendemannen, vice förtroendemannen och föreningens ordförande. Arbetsgivarens företrädare i förhandlingarna var personaldirektören, direktören för flygfunktionerna, verkställande direktören och ekonomichefen. I den första förhandlingen hade arbetsgivaren krävt att alla undertecknar ett sekretessavtal.

Förhandlingarna avslutades i början av december. Arbetsgivaren sade upp Pro-medlemmarna så att den enas anställningsförhållande upphörde i slutet av februari och den andras i maj 2015 av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker.

Företaget försummade samarbetslagen – ingen klar plan för samarbetsförhandlingarna

Jurist Jaana Asikainen från Fackförbundet Pro berättar att företaget hade försummat samarbetslagen och hade ingen på förhand uppgjord plan för att anpassa sin verksamhet. Orsaken till att inleda samarbetsförhandlingarna var att spara sju miljoner euro i personalkostnader.

– Företaget presenterade ingen egen plan över hur man skulle uppnå målsättningarna, det vill säga man kunde inte förhandla om grunderna för arbetsgivarens planerade åtgärder eller deras inverkan. Företaget förväntade sig att personalen presenterar hur inbesparingsmålet ska uppnås. De anställda beskylldes för att de inte gjorde tillräckligt med inbesparings- och effektiveringsförslag.

Enligt Asikainen fördes förhandlingarna inte ordentligt i samarbetslagens anda och lagens syfte uppfylldes inte helt.

– Tjänstemännen hade upprepade gånger berättigat påpekat om brister, men arbetsgivaren hade inte korrigerat sitt förfarande. Saker hade behandlats för ytligt i förhandlingarna. Tingsrätten konstaterade att graden av försummelse av samarbetsplikten var betydande.

Tjänstemännen fick sammanlagt 25 000 euro i gottgörelse

Tingsrätten förpliktade bolaget att betala gottgörelse enligt anställningsförhållandets längd, till den ena tjänstemannen 12 000 euro och till den andra 13 000 euro samt att ersätta tvåtredjedelar av deras rättegångskostnader.

– Förra året beviljades såväl arbetsgivaren som tjänstemännen rätt till fortsatt behandling, men tvisten bilades i mitten av februari, berättar Asikainen.

I förlikningsavtalet kom man överens att arbetsgivaren betalade tjänstemännen sammanlagt 25 000 euro i gottgörelse jämte förseningsränta samt rättegångskostnader. Förlikningen ersatte tingsrättens dom.