Arbetskonflikt i energibranschen börjar den 1 februari | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetskonflikt i energibranschen börjar den 1 februari

17.1.2020 kl. 13:27
|

Energibranschens tjänstemän inleder den 1 februari en sju dygn lång arbetsnedläggelse i separat utvalda företag. Dessutom har det utlysts övertidsförbud i hela branschen.

Pro Nyheter / Källa: Pros pressmeddelande 17.1.2020

Energibranschens kollektivavtalsförhandlingar för tjänstemännen har förts sedan december 2019. I förhandlingarna har de centralaste frågorna varit slopandet av de oavlönade kiky-timmarna och en löneuppgörelse som lämpar sig för energibranschens verksamhetsmiljö. Förhandlingarna har inte alls framskridit och arbetsgivarna förutsätter att de oavlönade kiky-timmarna fortsätter.

Fackförbundet Pro och Finlands Maskinbefälsförbund avtalade med separatavtal om ibruktagandet av kiky-timmarna år 2016 i samband med konkurrenskraftsavtalet och timmarna infördes inte i kollektivavtalet. Grunden för kiky-timmarna har alltså försvunnit eftersom en del av löntagarna redan sluppit dem i andra branschers förhandlingar.

Läget i kollektivavtalsförhandlingarna har behandlats i förbundens förvaltningar och där har det fattats beslut om att varsla om arbetsnedläggelse från 1.2.2020 då avtalsperioden upphört 31.1.2020.

Arbetsnedläggelsen, eller med andra ord strejken (7 dygn) börjar 1.2.2020 klockan 00.00 och upphör 8.2.2020 klockan 23.59 i följande koncerner:

Helen Oy   
Helen Sähköverkko Oy
Tampereen Sähkölaitos Oy
Tampereen Vera Oy   
Tampereen Sähköverkko Oy 
Vantaan Energia Oy 
Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Turku Energia Oy 
Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab
Turun Seudun Energiatuotanto Oy
Turku Energia Sähköverkot Oy

Helsingfors
Helsingfors
Tammerfors
Tammerfors
Tammerfors
Vanda
Vanda
Åbo
Åbo
Åbo
Åbo

Arbetsnedläggelsen omfattar också tjänstemännen i andra företags tjänst som arbetar i tjänstemannauppgifter i strejkbelagt bolag eller på dess verksamhetsställe.

Strejkens inverkan

Enligt Fackförbundet Pros och Finlands Maskinbefälsförbunds bedömning kommer strejken, om den blir av, att inverka på el- och värmeproduktionen samt på bränslevalen där, på eldistributionen och felreparationer i anslutning till den, på försäljning och kundservice samt på andra administrativa uppgifter. Trots detta tryggar förbunden samhälleligt viktiga funktioner. I strejken deltar 500 tjänstemän.

Förhandlingarna fortsätter 22.1.2020 mellan Energiindustrin rf och Fackförbundet Pro samt Finlands Maskinbefälsförbund.

Övertidsförbud som gäller hela branschen börjar 1.2.2020 klockan 00.00

Dessutom inleds i hela energibranschen övertidsförbud från 1.2.2020 klo 00.00, som fortsätter tills förhandlingsresultat uppnåtts om villkoren i nytt kollektivavtal.

Ytterligare uppgifter för media:

Jorma Malinen, ordförande
Fackförbundet Pro
050 576 0389

Petteri Hyttinen, ansvarig branschombudsman
Fackförbundet Pro
050 377 8825