Arbetslöshetstalen allt mindre | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetslöshetstalen allt mindre

21.11.2017 kl. 10:44
|

Statistikcentralens och arbets- och näringsbyråernas arbetslöshetssiffror ser bättre ut.

Pro Nyheter/Statistikcentralen

Antalet arbetslösa uppgick i oktober 2017 till 197 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Det visar Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent, medan det var 8,1 procent i oktober året innan.

Antalet sysselsatta var 46 000 fler än i oktober året innan. Det fanns 18 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Arbetskraftsbyråns siffror visar att arbetslösheten minskar

I slutet av oktober fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 272 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 400 färre än i oktober året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 3 100 från året innan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Antalet nya lediga arbetsplatser ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 47 700 nya lediga jobb, det vill säga 7 700 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 89 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 100 fler än för ett år sedan.

Siffrorna berättar inget om hurdana de lediga arbetsplatserna är, det vill säga statistiken gör inte skillnad mellan heltids- och deltidsarbete.