Det finns utrymme för förbättring i små företags rekrytering | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Det finns utrymme för förbättring i små företags rekrytering

21.9.2018 kl. 13:41
|

Regeringen vill förbättra sysselsättningen genom att underlätta uppsägningsrätten i företag med färre än 20 anställda. I skenet av Pros statistik hittas hindren för sysselsättning på annat håll. Det finns mån att utveckla speciellt små företags rekryteringsprocesser.

Pro Nyheter / Text: Jenni Meronen | Översättning: Susanne Paetau

Hård konkurrens om arbetsplatser och svagt sysselsättningsläge, brist på egna nätverk och lediga arbetsplatser som inte är intressanta. Enligt Pros undersökningar är de här de största hindren för sysselsättning ur Pros sakkunnigas och chefers synvinkel, vilka arbetar i små företag, berättar Pros forskare Petri Palmu.

– Dessutom är det fråga om problem med oförenlighet, arbetstagaren har till exempel fel slags utbildning för uppgiften. Det kan också erbjudas bara kortvariga anställningsförhållanden, medan människorna söker stadiga anställningsförhållanden. Säkerhet utgör ju grunden för livet, säger Palmu.

Istället för försvagning av uppsägningsskyddet som regeringen planerar, borde blicken enligt Palmu vändas till hur man skulle göra små företag mer lockande i arbetstagarnas ögon. Utveckling av rekryteringsprocessen skulle vara i en viktig roll, så att det skulle vara lättare att hitta de rätta förmågorna.

Inte råd med en dyr rekryteringsprocess

I rekrytering är det fråga om resurser. Stora företag har mer medel och kanaler för att leta efter människor de behöver, medan små ofta inte har råd med att till exempel avlöna en utomstående konsult.

– Därför borde små företag bättre fungera tillsammans, bilda kluster. De borde finna nätverk och andra aktörer, som kunde hjälpa i rekryteringsprocessen, säger Palmu.

För små företag accentueras speciellt traditionella rekryteringskanaler såsom arbetskraftsbyrån, företagets egen webbplats och offentliga webbtjänster. En ny arbetstagare kan också hittas genom bekanta.

– I stora företag kan du rekryteras inom organisationen till nya uppgifter. I små måste man ofta söka arbete i ett annat företag. De är alltså av naturen i olika ställning, säger Palmu.

Enligt enkäter för arbetssökande sköts rekryteringsprocesser i små företag inte alltid helt professionellt.

– Människor upplever att det i små företag inte alltid informeras sakligt om gjorda rekryteringsval och gjorda psykologiska test är inte alltid ändamålsenliga. Man upplever också att intervjuarna är lite mindre yrkeskunniga.

Många problem, såsom brister i information om valen och en skenbar öppenhet i rekryteringsprocessen, gäller också stora företag, påminner Palmu.

Mindre kan vara vackrare

Små företag är betydande sysselsättare, över 95 procent av Finlands företag har ju färre än 20 anställda. Många av Pros medlemmar väljer hellre en liten än en stor arbetsplats, delvis beroende på massuppsägningarna i storföretagen under de senaste åren.

Småföretagen kan inte tävla med löner med företag som sysselsätter tusentals arbetstagare. Mindre lön kan ändå kompenseras med nyttan av en lägre organisation, såsom med större flexibilitet och förtroende.

– Man kan ha närmare förhållande till ledningen. Många arbetstagare vill arbeta i ett företag med mindre maktkonstruktion, tror Palmu.

Enligt Palmu kan små företag också vara humanare och tolerantare mot annorlunda personligheter.

– I storföretag söker man ofta en viss slags natur, beroende på de värden företagets ledning förmedlar.

Enligt Palmu är det klart att alla små företag inte vill växa. Man skulle ändå uppnå skalfördelar med det, för i mycket små företag finns det till exempel ofta inte förtroendeman eller ordentligt system för att sporra arbetstagarna.

– Vi har undersökt vad som skulle vara idealstorlek för ett företag och den verkar vara mellan 50 och 150 anställda. Det är tillräckligt stort för att det finns grundläggande administration, vikarier vid sjukfall och större bredd på kompetensen.

Arbetstagarna är aktiva och motiverade

Pros medlemmar som arbetar i små företag är aktivare än genomsnittet i fråga om att söka sysselsättning. Istället för till krävande sakkunnig- eller arbetsledningsuppgifter söker de sig likväl klart mer till exempelvis kontors- och kundserviceuppgifter samt försäljnings- och marknadsföringsuppgifter.

– Riktningen i små företag är klart mot mindre krävande uppgifter. En orsak kan vara att då man vet att det är svårt att sysselsättas, söker man sig till uppgifter det tävlas mindre om. Till dem kan man sedan rentav vara överkvalificerad för, säger Petri Palmu.

Små företag utbildar enligt Pros undersökningar sina arbetstagare mindre än andra, men människorna som arbetar i dem är själva aktivare än genomsnittet att utbilda sig på egen bekostnad.

– Arbetstagarna i små företag är aktiva och motiverade. Jag ser inte att de skulle ha attitydproblem i en omfattning som skulle berättiga till försvagande av uppsägningsskyddet. Vi har ju prövotider och nog får man också en människa avskedad nuförtiden, om det till exempel förekommer klart osakligt beteende.