En andra strejkvecka i pappersindustrin i slutet av januari | Fackförbundet Pro
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

En andra strejkvecka i pappersindustrin i slutet av januari

12.1.2018 kl. 14:12
|

– Om de förverkligas stoppar strejkerna många funktioner och leder till nedkörning av produktionen, bedömer pappersindustrins ansvariga ombudsman Jari Uschanov från Fackförbundet Pro.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pros styrelse har i dag fattat beslut om ny en veckas arbetsinställelse i pappersindustrin. Arbetsinställelsen börjar onsdag 31.1.2018 klockan 6 och slutar onsdag 7.2.2018 klockan 6.

Strejken omfattar alla sakkunniga i tjänstemannaarbete i pappersindustrin och i den deltar nästan 3 000 tjänstemän.

– Efter utmanande år är lönsamheten i branschen utmärkt. Utgående från branschens resultatform har alla av dem som bidragit till vinsten förtjänat sin löneförhöjning. Vår lönemålsättning för tjänstemän, chefer och sakkunniga är likväl moderat och i enlighet med den allmänna linjen, berättar pappersindustrins ansvariga ombudsman Jari Uschanov från Fackförbundet Pro.

Den tidigare bestämda arbetsinställelsen gäller också hela branschen och börjar onsdagen den 17 januari 2018 klockan 6 och upphör onsdagen den 24 januari 2018 klockan 6.

Dessutom är övertidsförbudet som omfattar alla arbetsuppgifter i avtalsbranschen i kraft tills vidare.

Arbetsgivaren vill försämra vikariat- och övertidsersättningarna

Skogsindustrin, som företräder arbetsgivarna, kräver fortfarande otaliga försämringar i kollektivavtalet.

– Försämringarna av vikariatersättning, övertidsersättning och ersättning för mertidsarbete skulle omedelbart inverka på tjänstemännens inkomstnivå, berättar ansvariga branschombudsmannen Uschanov från Pro.

Skogsindustrin vill också förkorta tiden för meddelande vid permittering och tiden för återanställning, då uppsagda ska erbjudas arbete.

Dessutom vill arbetsgivaren ha möjlighet att ändra lönebetalningsdag med arbetsgivarens beslut.

”Om det inte går med lokalt avtalande, lika stor allmän förhöjning åt alla”

Pro har som löneförhöjningsmodell i pappersindustrin föreslagit en allmän förhöjning som hör till alla och dessutom en pott som avtalas lokalt. Om man inte skulle nå avtal om potten, skulle den delas till alla som en jämnstor allmän förhöjning. Endast på så sätt kan förtroendemannen vid lokal förhandling säkra jämlik behandling av Pro-medlemmarna.

– Den här målsättningen är mycket viktig för oss, för avvikande från många andra kollektivavtal har vi inte ett enhetligt lönesystem i branschen, via vilket löneförhöjningarna skulle riktas rättvist till alla Pros medlemmar, påpekar ansvariga branschombudsmannen Uschanov.

Medlingen i Fackförbundet Pros och Skogsindustrins arbetstvist fortsätter söndagen den 14 januari på riksförlikningsmannens byrå på Bulevarden i Helsingfors.