Fackförbundet Pro godkände medlingsbudet för energibranschens tjänstemän | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Fackförbundet Pro godkände medlingsbudet för energibranschens tjänstemän

12.2.2020 kl. 18:26
|

Nytt kollektivavtal har ingåtts för energibranschen för tiden 1.2.2020–28.2.2022. De oavlönade kiky-timmarna slopades. 

Pro Nyheter

Fackförbundet Pros förvaltning godkände idag den 12 februari förhandlingsuppgörelsen för energibranschens tjänstemän som nytt kollektivavtal för branschen 1.2.2020–28.2.2022.

Kiky-timmarna försvinner från kollektivavtalet från den 1.2.2020 utan kompensation. Löneuppgörelsen har i enlighet med energibranschens behov tyngdpunkten på allmän förhöjning och lönerna höjs enligt den allmänna linjen. Kostnadseffekten är 3,3 procent under avtalsperioden. Utöver huvudpunkterna i förhandlingarna preciserades texterna i kollektivavtalet och förtroendemännens anställningsskydd samt möjligheterna att fungera som förtroendemän förbättrades i hela branschen. Pros kollektivavtal för energibranschen omfattar ungefär 4 000 tjänstemän.

– Förhandlingsresultatet kan under rådande omständigheter ses som en ansvarsfull helhet för att undvika arbetskonflikter, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen.

Övertidsförbudet i energibranschen upphör omedelbart och strejken som varslats att börja 15.2 inhiberas i städernas energibolag i Tammerfors, Åbo, Vanda och Helsingfors.