Finansieringsbranschen förhandlar inte separat om löneuppgörelse för 2020 – förhandlingarna i slutet av året omfattar hela kollektivavtalet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Finansieringsbranschen förhandlar inte separat om löneuppgörelse för 2020 – förhandlingarna i slutet av året omfattar hela kollektivavtalet

20.8.2019 kl. 15:49
|

I finansieringsbranschen förhandlar man inte separat om det så kallade optionsåret, det vill säga om löneuppgörelsen för år 2020. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, som företräder finansieringsbranschen, meddelade om saken i går.

Pro Nyheter

– Paltas meddelande kom oväntat för Pro, men inte som en överraskning, berättar direktören för finanssektorn Antti Hakala.

Kollektivavtalet som ingåtts för perioden 25.3.2018–31.1.2021 innehåller en möjlighet att förhandla om löneuppgörelsen för avtalsperiodens sista år och textändringar före slutet av november innevarande år. Eftersom Palta inte vill föra så kallade optionsförhandlingar, löper kollektivavtalet ut 31.1.2020.

– Jag tycker det hade varit klokt att granska läget mellan Pro, Palta och de andra kollektivavtalsparterna, för det hinner hända mycket på arbetsmarknaden före slutet av november, fortsätter Hakala.

– Vi fortsätter planenligt förberedelserna för finansieringsbranschens kollektivavtalsförhandlingar, som börjar under slutet av året. Vi hoppas på konstruktiva förhandlingar.

Närmare tidtabell för kollektivavtalsförhandlingarna klarnar senare i höst.