I finansieringsbranschens nya kollektivavtal satsas det på kompetensutveckling | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

I finansieringsbranschens nya kollektivavtal satsas det på kompetensutveckling

1.4.2020 kl. 15:21
|

Kollektivavtalsuppgörelse uppnåddes förra veckan i finansieringsbranschen efter svåra förhandlingar. Coronakrisen ökade förhandlingarnas svårighetskoefficient. Finansieringsbranschens roll i stävjandet av krisens inverkningar är stor och det hade varit en stor risk om det avtalslösa läget fortsatt länge.  

Pro Nyheter

Finansieringsbranschens nya kollektivavtal godkändes igår i alla avtalsparters förvaltningar (Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Fackförbundet Pro, Ammattiliitto Unio och De högre tjänstemännen YTN). Kollektivavtalet trädde omedelbart i kraft och löper ut 28.2.2022.

Under den 25 månader långa avtalsperioden höjs lönerna med 3,3 procent. Av avtalsförhöjningen är hälften allmän förhöjning och hälften så kallad lönesamtalspott, som betalas utgående från lönesamtalen på basis av prestation och kompetens.

– Löneuppgörelsen är till sin nivå i enlighet med den allmänna linjen på arbetsmarknaden, men inte helt motsvarande Pros målsättningar, medger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Som tur fick vi i förhandlingarna små förbättringar i lönesamtalsmodellen. Det är också meningen att under avtalsperioden i samarbete granska hur lönesamtalsmodellen och svårighetsklassificeringen fungerar.

De oavlönade kiky-timmarna slopas, istället kompetensutveckling

En viktig del av avtalet är att konkurrenskraftsavtalets oavlönade arbetstimmar slopas. Istället för dem har det byggts en lösning som passar finansieringsbranschen, där en insats på 24 timmar riktas till kompetensutveckling. Lösningen är motiverad för uppdaterad kompetens är också en hörnsten i arbetshälsan.

– I finansieringsbranschen finns det mycket utbildning baserad på reglering, men det behövs också annan slags kunskapsutveckling. För Pro är det viktigt att vi i samarbete avtalat om klara och fungerande spelregler för att genomföra kompetensutvecklingen i praktiken. Det är också bra att temat följs upp i samarbetsförfarande på företagsnivå, konstaterar finanssektorns direktör Antti Hakala från Fackförbundet Pro.

Kollektivavtalet utvecklas under avtalsperioden

Som en del av det nya avtalet kom man överens om att fortsätta projektet Hyvinvoiva Finanssiala, som pejlar framtiden. Avtalsparterna diskuterar med branschens företag, utöver om livslångt lärande, bland annat om ansvarsfullhet och mångfald. Digitaliseringens och den nya teknologins samt nya arbetsformers inverkan på tjänstemännens arbete är ett eget tema. Dessutom granskas det i projektet bra praxis för att främja ork i arbetet och främjande av arbetshälsa.

Som en ny öppning i branschen ingår det i avtalet principen om fortgående förhandlingar.

– Det är viktigt att kollektivavtalet utvecklas även under avtalsperioden, poängterar ansvariga branschombudsmannen Jarmo Paananen från Fackförbundet Pro.

Finansieringsbranschens kollektivavtal omfattar bland annat banker, finansierings- och kortbolag. Kollektivavtalet har allmänt bindande verkan och omfattar ungefär 20 000 tjänstemän. Danske Bank har ett eget företagsbaserat kollektivavtal, som också trädde i kraft igår.