Lagen försvagar ställningen för nya arbetstagare, uppsagda och långtidsarbetslösa | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Lagen försvagar ställningen för nya arbetstagare, uppsagda och långtidsarbetslösa

4.1.2017 kl. 12:45
|

Prövotiden förlängs till halvt år, återanställningsskyldigheten förkortas och långtidsarbetslösa kan anställas för viss tid utan grund. Lagen ändrade i början av år 2017.

Pro Nyheter

Nya arbetstagare tvingas i år fundera två månader längre om hon eller han får fast anställning eller inte. Arbetsavtalslagen ändrade i början av år 2017. Prövotiden förlängs från fyra till sex månader och arbetsgivaren har rätt att förlänga prövotiden om arbetstagaren varit borta från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet.

Svårare att återvända till gamla jobbet

Vad händer efter uppsägning om arbetsplatsen får en ny beställning eller mera arbete? Kan uppsagda tas tillbaka? Med riksdagens beslut har arbetsgivarens återanställningsskyldighet förkortats från början av år 2017 från nio månader till fyra månader. Om anställningsförhållandet fortgått i 12 år, är återanställningstiden ett halvt år.

– Återanställningsskyldigheten har förbättrat sysselsättningen av arbetssökande vis arbets- och näringsbyråerna, som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker eller i samband med saneringsförfarande. Förkortning av återanställningsskyldigheten stöder inte sysselsättning av uppsagda, utan försvagar anställningsskyddet för dem som arbetar, konstaterar direktör Else-Mai Kirvesniemi från Fackförbundet Pro.

– För arbetsgivaren ger det här en möjlighet att cirkulera arbetskraft. Nu sker det så att man säger upp äldre anställda och anställer yngre och billigare istället, säger Markku Palokangas, direktör för industrisektorn i Fackförbundet Pro.

Visstidsanställning möjlig utan grund

Det finns över 120 000 långtidsarbetslösa i Finland. Långtidsarbetslösa kan i fortsättningen anställas i tidsbestämt anställningsförhållande utan särskild grund. Man kan alltså anställa för viss tid fastän behovet av arbetskraft är bestående.

Syftet med ändringarna är att minska arbetsgivarens risker i samband med anställning av ny arbetstagare.

– Lagändringarna har knappast en äkta sysselsättande inverkan, bedömer Else-Mai Kirvesniemi, direktör för servicesektorn i Fackförbundet Pro.

"Osäkerheten på arbetsmarknaden ökar"

Pros direktör Markku Palokangas är inne på samma linje som Kirvesniemi – han tycker lagpaketet inte ökar arbetsplatserna, utan osäkerheten på arbetsmarknaden.

– Det uppstår inga nya arbetsplatser i Finland genom att dumpa anställningsvillkoren, utan i värsta fall håller vi på och bygger två arbetsmarknader i vårt land, konstaterar Palokangas.

En ny ändring är också att kostnaderna för kvinnliga arbetstagares föräldraskap utjämnas genom att betala arbetsgivaren en engångsersättning på 2 500 euro.