Noll timmar arbete, noll euro i lön | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Noll timmar arbete, noll euro i lön

5.3.2015 kl. 15:23
|

– Synd att frågan inte kunde skötas under den här regeringsperioden, konstaterar direktör Anssi Vuorio från Pro.

Ungefär 83 000 löntagare har nollavtal.

 

Med nollavtal arbetade i genomsnitt 83 000 5–64-åriga finländare år 2014, berättar Statistikcentralen. Det här är 4 procent av alla löntagare. Nollavtal betyder arbetsavtal, i vilket det överenskomna minimiantalet arbetstimmar är noll timmar.

Fackförbundet Pro vill förbjuda nollavtal.

– Synd att frågan inte kunde skötas under den här regeringsperioden på grund av EK och företagarorganisationerna. En lösning av frågan är helt säkert även på nästa regerings bord, konstaterar Anssi Vuorio, direktör för ict- och kommunikationssektorn i Fackförbundet Pro.

Nollavtalen motsvarar inte arbetstagarnas uppfattning om rejält och rättvist arbetsliv. Fackförbundet Pro är av samma åsikt om det som arbetsminister Lauri Ihalainen.

Noll timmar betyder noll euro i lön. Arbetstagaren har alltså varken säkerhet om kommande mängd arbete eller om lönen. Det här är emot Fackförbundet Pros principer.

– Man ska kunna leva på lön från ett arbete, konstaterar Vuorio från Pro.

Osäkerhet om inkomster och arbete är besvärligt

Fackförbundet Pros undersökningar berättar att arbetstagarna lider av osäkerhet. Det är svårt att planera arbete och privatliv.

Med nollavtal är arbetstagaren i ständig beredskap att åka till jobbet. Till arbetets natur hör att om arbetstagaren nekar till erbjudna timmar, erbjuds allt mindre arbete i fortsättningen.

Ungefär 83 000 löntagare i åldern 15–64 år hade ett nollavtal. Majoriteten av dem, 57 procent, var kvinnor. Männens andel var 43 procent. År 2014 arbetade totalt 47 000 kvinnor och 36 000 män med nollavtal.

De som hade ett nollavtal var huvudsakligen unga: nästan hälften var under 25 år och 65 procent under 30 år.

Ändå inte studerandes livsstil

I offentligheten har nollavtal stämplats som studerandes sätt att få extra inkomster. Enligt Statistikcentralen är det inte så. Mer än hälften (55 procent) av alla med nollavtal uppger att deras huvudsakliga verksamhet är förvärvsarbete. Den därefter största gruppen (38 procent) har studier som huvudsaklig verksamhet.

Yrkena där nollavtalen var vanligast var enligt yrkesklassificeringen försäljare, vård- och omsorgspersonal samt servicepersonal.

Arbetstiden i medeltal 23 timmar i veckan

Den vanliga veckoarbetstiden för dem som arbetar med nollavtal var i medeltal 23 timmar per vecka. Den genomsnittliga veckoarbetstiden bland dem som var deltidsanställda uppgick till 15 timmar per vecka och bland dem som var heltidsanställda till 37 timmar per vecka.

Information om dem som arbetar med nollavtal insamlades för första gången i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning förra året.

Pro Nyheter / Katja Palhus
Översättning Susanne Paetau