Nya termer i den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan på webben | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Nya termer i den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan på webben

15.8.2019 kl. 13:54
|

Den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan hjälper dig att översätta knepiga termer som "läheltä piti -tilanne", "tulkintaerimielisyys", "työmarkkinakelpoisuus" och "työsuhteen tunnusmerkit". Ordlistan finns fritt tillgänglig på webben.

Pro Nyheter | Text och bild: Jonny Smeds

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har under sommaren uppdaterat sin finsk-svenska arbetsmarknadsordlista på webben. Listan omfattar nu bokstäverna A till T och innehåller 1320 finskspråkiga termer som har översatts till svenska.

I samband med den uppdatering som gjordes i juli infördes 310 termer som på finska börjar på bokstaven T, bland annat "tulkintaerimielisyys" (tolkningstvist), "työmarkkinakelpoisuus" (anställningsbarhet) och "työsuhteen tunnusmerkit" (kriterier för anställningsförhållande). Samtidigt kompletterades bokstäverna A till S med drygt 90 nya termer. Bland dessa finns många arbetarskyddstermer, till exempel "läheltä piti" -tilanne (tillbud; incident).

Ordlistan fungerar som ett hjälpmedel för översättare, informatörer och journalister som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i Finland, men också arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på arbetsplatserna kan ha nytta av ordlistan.

Fackterms arbetsmarknadsordlista har funnits på webben sedan 2013 och kompletteras efter hand. Bokstäverna U till Ö publiceras senare.

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm består av representanter för Fackförbundet Pro och andra arbetsmarknadsorganisationer, svenska språkenheten vid statsrådets kansli, Institutet för de inhemska språken m.fl.

Ordlistan har publicerats på webben av Institutet för de inhemska språken och är fritt tillgänglig på adressen http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html.