OP Centralinstitutskoncernens samarbetsförhandlingar är över | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

OP Centralinstitutskoncernens samarbetsförhandlingar är över

12.11.2019 kl. 15:53
|

OP Centralinstitutskoncernen har avslutat sina samarbetsförhandlingar, som inleddes i oktober. Samarbetsförhandlingarna ledde till att totalt ungefär 460 arbetsuppgifter upphör.

Pro Nyheter

OP Centralinstitutskoncernens senaste samarbetsförhandlingar om omorganisering, som omfattat ungefär 1 900 personer, har avslutats. Omstruktureringen av verksamhetsmodellen och organisationen, som började i OP Centralinstitutskoncernen hösten 2018, har krävt sammanlagt tre stora samarbetsförhandlingar.  Som helhet har det varit fråga om en process om berört drygt 6 000 personer.

– Alla tre samarbetsförhandlingar ledde tillsammans till att ungefär 1 460 arbetsuppgifter upphör och ungefär 1 400 nya uppgifter blir till, berättar OP Centralinstitutskoncernens huvudförtroendeman Eija Laurila.

Den slutliga personalinverkan vet man exakt först i slutet av år 2020.

– Det återstår mycket att göra, för nu anvisar vi personerna som blivit kvar efter höstens samarbetsförhandlingar till de öppna uppgifterna och går igenom omställningsskyddsfrågor, fortsätter Laurila.

Bolaget har med hjälp av samarbetsförhandlingar försökt utvidga den smidiga och självstyrande arbetsmodellen, som togs i bruk i Centralinstitutskoncernen i början av året. I den smidiga och självstyrande arbetsmodellen river man hierarkinivåer, stöder teamens självstyrning och säkerställer att verksamheten är enligt regleringen.  

Enligt huvudförtroendemannen finns inga nya samarbetsförhandlingar i sikte.

– Samarbetsförhandlingarna har varit psykiskt tunga. Då den egna platsen i den nya organisationen har säkrats, borde man orka lära sig av med gammalt och lära sig nytt. Omstruktureringstakten har varit hård och den föränderliga världen verkar inte föra med sig lugn i detta.