Pro påskyndar finansieringsbranschens förhandlingar med flera strejker | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro påskyndar finansieringsbranschens förhandlingar med flera strejker

11.3.2018 kl. 21:37
|

Fackförbundet Pro lämnade flera strejkvarsel för finansieringsbranschen till riksförlikningsman Minna Helle och arbetsgivarförbunden. Pros och arbetsgivarförbundet Paltas avtalsförhandlingar är helt i lås, för arbetsgivarna håller fast vid sitt mål om veckoslutsarbete, det vill säga sin bestämmanderätt.

Pro Nyheter / Källa: Pros pressmeddelande 11.3.2018

Fackförbundet Pro lämnade i dag den 11 mars 2018 flera strejkvarsel för finansieringsbranschen till riksförlikningsman Minna Helle och arbetsgivarförbunden. Pros och arbetsgivarförbundet Paltas avtalsförhandlingar är helt i lås, för arbetsgivarna håller fast vid sitt mål om veckoslutsarbete, det vill säga sin bestämmanderätt.

Om medlingen av strejkhoten inte leder till resultat, förverkligas finansieringsbranschens strejker enligt följande:

OP Gruppen 26–29.3
Danske Bank och den övriga finansieringsbranschen (t.ex. sparbankerna, POP Bankerna och affärsbankerna) 9–12.4

Dessutom har Fackförbundet Nousu varslat om strejk i Nordea 3–6.4.

Pro har förhandlat med Palta i nästan ett halvt år om nytt kollektivavtal för finansieringsbranschen. Samtidigt har det förts förhandlingar om Danske Banks eget kollektivavtal.

– Riksförlikningsman Minna Helle har medlat i tvisten sedan december. Hon konstaterade 5.3 för förhandlarna att det fortfarande inte finns förutsättningar för en uppgörelse. Hon meddelade att medlingen kan fortsätta först när parterna är redo att rucka på sina målsättningar, konstaterar Pros direktör för finansieringssektorn Antti Hakala.

Pros målsättning är att få liknande löneförhöjningar i branschen som andra branscher hittills fått. Dessutom är Pro redo att avtala om att veckoslutsarbete i branschen överenskoms lokalt enligt behovet för respektive arbetsplats och personal. Medlingen har kört ihop sig uttryckligen på grund av tvisten om veckoslutsarbete.

– Av Pros medlemmar är en betydande andel beredda att arbeta veckoslut. Det går alldeles utmärkt att svara på kundernas behov utgående från lokalt avtalande och frivillighet, säger Hakala.

– Dessutom är det viktigt att finansieringsbranschens kollektivavtal för med sig minst lika stora allmänna förhöjningar som i andra branscher. Det finns också stora behov att kvalitativt utveckla kollektivavtalet, men vi har avancerat beklagligt lite i kvalitetsfrågorna, fortsätter Hakala.

Pro förbereder som stöd för finansieringsbranschen stödåtgärder i sina övriga avtalsbranscher. Som ett multibranschförbund har Pro även kollektivavtal i industrin, servicebranscherna samt i ict- och kommunikationsbranscherna, sammanlagt 60 avtal.

– Ett särdrag under pågående förhandlingsrunda på förbundsnivå är Finlands näringslivs EK:s strängare kostnadsövervakning av avtalen än vid inpo och centrala uppgörelser. EK-ledningens tal om förbundsrunda och betydelsen av lokala avtal är ett spel för kulisserna, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen.

Om Pros andra branschers stödåtgärder meddelas enligt arbetsmarknadspraxisen, det vill säga fyra dagar före de börjar.