Pros Malinen: Skogsindustrins arroganta attityd hindrar finnandet av en uppgörelse för tjänstemännen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros Malinen: Skogsindustrins arroganta attityd hindrar finnandet av en uppgörelse för tjänstemännen

11.2.2020 kl. 20:30
|

Förhandlingarna om kollektivavtal för tjänstemännen i pappersindustrin håller på att stranda. Arbetsgivarsidan erbjuder tjänstemännen betydligt sämre avtalsuppgörelse än till Pappersförbundet som företräder arbetarna.

Pro Nyheter

– Arbetsgivaren förkastar envist alla förslag om slopande av de så kallade kiky-timmarna samt om en skälig löneförhöjningsnivå, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen.

Pro har fortsatt förhandlingarna om kollektivavtal för tjänstemännen i pappersindustrin på riksförlikningsmannens byrå ända till början av måndag kväll. Trots Pros otaliga tillmötesgåenden och uppbyggande kompromissförslag stampar förhandlingarna på stället och parternas syn på en eventuell avtalsuppgörelse är betydligt längre från varandra än tidigare.

–  Mest friktion i de förda förhandlingarna skapar en uppgörelse om kiky-timmarna, då arbetsgivarsidan vill ha full och rentav överdimensionerad ersättning för slopande av dem, som skulle förverkligas genom att avskaffa lönedelar av tjänstemännen. Det här betyder i praktiken att pappersindustrins tjänstemän skulle vara tvungna att köpa bort kiky-timmarna med betydande förlängningar av arbetstiden och försämringar av helhetslönerna, fortsätter Malinen.

Enligt Malinen syns det i arbetsgivarsidans förhandlingsattityd arrogans och nedvärdering av tjänstemännen.

Pro har idag gett meddelande om tidsbestämt övertidsförbud, som gäller alla uppgifter i enlighet med pappersindustrins kollektivavtal i hela avtalsbranschen. Övertidsförbudet träder i kraft idag klockan 22 och är i kraft till 20.2.2020 klockan 6.00.