Pros Malinen: ”Stora Enso töjer på kollektivavtalens gränser” | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros Malinen: ”Stora Enso töjer på kollektivavtalens gränser”

20.8.2019 kl. 11:01
|

Enligt Fackförbundet Pro finns det oroande drag i samarbetsförhandlingarna vid Stora Ensos fabriker i Uleåborg, som avslutades redan i mitten av maj. Förutom massiva uppsägningar avtalsshoppar arbetsgivaren, det vill säga man tänker flytta tjänstemän så att de omfattas av sämre anställningsvillkor.  

Pro Nyheter

Skogsbolaget Stora Enso inledde i mars samarbetsförhandlingar om stängning av en pappersmaskin i Uleåborg och om ändring av en annan maskins produktion till tillverkning av kartong. Bolagets planer kan leda till att nästan 400 personer sägs upp.

Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen berättar att förhandlingarna nu håller på att leda till massiva uppsägningar och andra negativa följder. Personalen är besviken över situationen.

–  Arbetsgivarens överdimensionerade planer ledde i mars till att tjänstemännen och arbetarna vid Stora Enso samt dotterbolaget Efora, som erbjuder underhållsservice för industrin, tillsammans marscherade ut för två dygn.

Enligt Malinen har samarbetsförhandlingarna för fabrikerna i Uleåborg upphört, men arbetsgivarens beslut låter ännu vänta på sig.

– Enligt de uppgifter Pro fått överväger arbetsgivaren kraftiga minskningar, som speciellt riktar sig mot tjänstemännen. I och med dem skulle det endast bli kvar några tjänstemän utöver arbetarna i Uleåborg och alla de övriga skulle vara högre tjänstemän. Det är fråga om en alldeles ny form av avtalsshopping, då de sakkunniga flyttas helt utanför kollektivavtalen.

Sämre villkor utan kollektivavtal

Fackförbundet Pros ansvariga ombudsman för skogsbranscherna Jari Uschanov anser att arbetsgivaren inte handlar i enlighet med kollektivavtalet om man förverkligar planen som presenterats i samarbetsförhandlingarna. Enligt ansvariga branschombudsmannen och Ari Kuismin, förtroendeman för tjänstemännen vid fabrikerna i Uleåborg, kan inte alla planerade tjänstemannauppgifter vara så krävande att de skulle falla utanför tillämpningsområdet för tjänstemännens kollektivavtal.

De högre tjänstemännen i pappersindustrin har inget kollektivavtal, så flyttandet av tjänstemännen utanför tillämpningen av kollektivavtalet kommer ofrånkomligen att försämra deras anställningsvillkor.

– I praktiken bestäms de högre tjänstemännens anställningsvillkor via det personliga arbetsavtalet och kan till övriga delar beslutas av arbetsgivarna. Arbetsgivarens förfarande tyder tyvärr på att målsättningen är att i större omfattning flytta tjänstemän utanför tillämpningen av kollektivavtalet, säger Uschanov.

Fackförbundet Pro stöder sina medlemmar

Fackförbundets uppgift är att stöda alla sina medlemmar oberoende till vilken personalgrupp de räknas.

– Vi tänker verkligen inte följa med från sidan ifall arbetsgivaren avsiktligen försämrar våra medlemmars anställningsvillkor, poängterar ansvariga branschombudsmannen Uschanov.

– Vi inleder rättshandlingar och andra behövliga åtgärder om Pro anser att Stora Ensos lösningar strider mot kollektivavtalet.

Om eventuella andra åtgärder fattas det beslut om på pappersindustrins förhandlingsdelegations och företagets förtroendemannarings kommande möten.