Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar avbröts | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar avbröts

10.9.2019 kl. 15:27
|

Fackförbundet Pro fortsatte i dag förhandlingarna om nytt kollektivavtal med Teknologiindustrin rf. Förhandlingarna har avbrutits och Pro har inte förutsättningar att fortsätta förhandlingarna.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro och Teknologiindustrin inledde den 2 september förhandlingar om branschens kollektivavtal för tjänstemännen. I dag under Pros och Teknologiindustrins andra förhandling gick man igenom båda parternas centrala avtalsmålsättningar.

– Efter förhandlingarna konstaterade Pros förhandlingsgrupp att Pro inte har förutsättningar att fortsätta förhandlingarna, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Nya förhandlingstider har inte överenskommits.