Universitetens arbetsgrupp för granskning av tidsbundna arbetsavtal fortsätter till 31.12.2019 | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Universitetens arbetsgrupp för granskning av tidsbundna arbetsavtal fortsätter till 31.12.2019

10.9.2019 kl. 11:23
|

Avtalsparterna i universitetens allmänna kollektivavtal Fackförbundet Pro, Bildningsarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL har kommit överens om att arbetsgruppens utsatta tid för att granska tidsbundna arbetsavtal förlängs till slutet av år 2019.

Pro Nyheter

Arbetsgruppens tid för att arbeta hade med underteckningsprotokollet för det allmänna kollektivavtalet 1.2.2018–31.3.2020 bestämts till 1.1.2018–31.5.2019. Arbetsgruppens parter diskuterade i juni om att arbetet eventuellt skulle fortsätta och om stegmärken i anslutning därtill. I förhandlingarna 2.9.2019 avtalade parterna att den utsatta tiden för arbetsgruppen och arbetet i den fortsätter till 31.12.2019.

Alla förhandlingsparter ansåg att det behövs tilläggstid för att de kan diskutera tillräckligt om teman i enlighet med arbetsgruppsskrivningen. Dessutom har parterna gemensamt identifierat karriärsystemen som ett centralt tema i arbetsgruppen. Under en del av arbetsgruppens möten kommer man att koncentrera sig på det.  

Ytterligare information

Satu Henttonen, ansvarig branschombudsman, Pro
Anne Somer, arbetsmarknadsdirektör, Sivista
Katja Aho, förhandlingschef, FOSU
Reetta Kuosmanen, avtalsombudsman, JHL