UPM stänger en pappersmaskin i Raumo – arbetet upphör för 179 | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

UPM stänger en pappersmaskin i Raumo – arbetet upphör för 179

10.9.2019 kl. 13:48
|

UPM stänger pappersmaskin 2 i Raumo och säljer Chappelle tidningspappersfabriken i Frankrike. Bolaget inleder samtidigt samarbetsförhandlingar som kan leda till att rentav 179 personer sägs upp. Pros Malinen beklagar det stora antalet som kan komma att sägas upp.   

Pro Nyheter

UPM har idag meddelat att man planerar stänga pappersmaskin 2 i Raumo till slutet av år 2019. Samarbetsförhandlingarna inleds 10.9.2019. Det uppskattade minskningsbehovet är 179 personer.

Enligt UPM:s pressmeddelande är samarbetsförhandlingarna som nu inleds en följd av anpassning av produktionskapaciteten till den minskade strukturella efterfrågan på grafiskt papper. Pappersmaskinen som nu stängs är till sin kostnadskonkurrenskraft svagast i UPM. Produktionen från de två pappersmaskiner som blir kvar i Raumo fortsätter som normalt.  

Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen beklagar det stora antalet som kan komma att sägas upp, men förutsätter gott samarbete mellan UPM och Raumo stad.

– Det finns rikligt med arbetsplatser inom industrin i Raumo och regionens sysselsättningsutveckling i exportindustrin har varit stark. Servicepaketet måste nu finslipas så att arbetstagarna som sägs upp, direkt kan övergå från arbete till arbete.

I UPM:s planer ingår dessutom grundandet av ett nytt servicecenter i Wrocław i Polen, dit det sammanförs olika tjänster för kunder och leverantörer samt ekonomitjänster i anslutning till dem. Det här inverkar på sammanlagt 168 arbetstillfällen på 11 olika verksamhetsställen. Enligt planerna är de första användarna av det nya affärsverksamhetsservicecentret UPM:s ekonomiadministration, UPM Communication Papers och UPM Raflatac. Överföringen av uppgifter genomförs fram till det tredje kvartalet år 2020. Grundandet av det nya affärsverksamhetsservicecentret hotar leda till minskningar i servicecentret i Tammerfors, där det också inleds samarbetsförhandlingar.