Vad avses med 6+6+6? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vad avses med 6+6+6?

8.3.2016 kl. 16:34
|

– Modellen förbättrar mammornas arbetsmarknadsposition och pappornas position hemma, konstaterar Jaana Asikainen, jurist och jämställdhetsexpert i Fackförbundet Pro.

Pro Nyheter

Hur skulle det vara om familjeledigheterna delades enligt modellen 6+6+6? Föräldraledigheten skulle förlängas till 18 månader och en sex månaders period skulle användas av mamman, en av pappan och den tredje skulle föräldrarna kunna dela mellan sig som de vill.

– Modellen förbättrar mammornas arbetsmarknadsposition och pappornas position hemma, konstaterar Jaana Asikainen, jurist och jämställdhetsexpert i Fackförbundet Pro.

Det här har länge varit löntagarorganisationernas målsättning och föreslogs av forskarna Minna Salmi och Johanna Lammi-Taskula vid Institutet för hälsa och välfärd år 2010.

Nuförtiden håller bara några procent av papporna längre faderskapsledighet än 18 dagar. Om samma takt fortsätter, delas föräldraledigheterna jämnt först om ungefär 200 år.

Vad betyder det?

I 6+6+6-modellen förlängs föräldraledigheten till 18 månader, ända tills barnet är 1,5 år. Man kan ta ut ledighet i minst två månaders perioder tills barnet fyller tre år.

Familjerna skulle antagligen använda 6+6+6-modellen på olika sätt. Jämfört med nuläget skulle situationen i inget alternativ vara sämre än nu.

Mamman och pappan kan till exempel dela ledigheten jämnt så att båda är lediga 9 månader. Mammans ledighet är då lika lång som om mamman i det nuvarande systemet använder hela föräldraledigheten och längre än nu i de familjer som delar på föräldraledigheten. Pappans ledighet är 7,5 månader längre än den nuvarande pappamånaden och klart längre än den nu jämnt delade föräldraledigheten.

Ett annat alternativ kan vara att mamman håller såväl sin egen period som den delbara perioden och pappan sin period eller del av den. Mammans ledighet är då 3 och pappans 4 månader längre än nuförtiden.

Ensamförsörjare kan hålla hela ledigheten på 18 månader.

Vad kostar det?

Forskarna bedömer att förnyandet av föräldraledigheten utgående från 6+6+6-modellen enligt preliminära uträkningar skulle öka kostnaderna för föräldraledigheterna 1,5 gång från nivån år 2010. Det förverkligas om de finländska papporna använder ledigheten lika aktivt som papporna i de andra nordiska länderna (ungefär 30 procent av föräldrapenningdagarna) och föräldradagpenningens ersättningsnivå höjs från nuvarande 70–75 procent till 80 procent av löneinkomsten.

Varför egen ledighet för papporna?

Kvoter för papporna har stött på motstånd för att ”familjerna bör fritt få välja” vem som använder ledigheterna. Familjen är ändå inte en aktör utan flera parter ingår i den. I praktiken är det ”fria valet” bundet till könsfördelningen av arbetet och dess historia. I många familjer är det självklart mamman som använder ledigheten.

Med kvoterna ger samhället sitt stöd till att föräldraskapet är såväl mammornas som pappornas angelägenhet. Med stöd av de lagstadgade kvoterna skulle mannen ha lättare att ta upp ledigheten till diskussion på sin arbetsplats.

Det skulle börja synas på arbetsplatserna att också männen är föräldrar och diskrimineringen av kvinnorna för att de bär familjeansvaret skulle minska.