Lördag är bankdag bara i ett fåtal länder i Europa | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Lördag är bankdag bara i ett fåtal länder i Europa

19.3.2018 kl. 12:50
|

Bankerna är huvudsakligen stängda på veckosluten runt om i Europa, med undantag av turistmål och stora köpcenter, framgick det av Fackförbundet Pros förfrågan.

Pro Nyheter/Pirkko Koivu/Översättning Susanne Paetau

Fackförbundet Pro frågade andra fackförbund för finansieringsbranschen i Europa om exempel på hur mycket det arbetas veckoslut i de olika ländernas banker och hur personalen ersätts för det.

Man fick svar från finansieringsbranschen i Sverige, Danmark, Österrike, Spanien, Italien, Storbritannien och Kroatien Vi stötte inte på några stora överraskningar, säger Pros expert i internationella ärenden Rauni Söderlund.

– Det kommer fram att veckoslutsarbete utförs sällan och det ansluter sig huvudsakligen till ict-funktioner och spärrtjänst för kort.

I Sverige avtalar man lokalt

I Sverige är bankerna stängda på veckosluten och arbetsgivaren kan inte utan separata lokala förhandlingar bestämma arbetstid till vilodag, men lokalt har man på några arbetsplatser avtalat annorlunda.

I Danmark är bankerna huvudsakligen stängda på veckosluten och det som görs är små uppgifter inom kundservice såsom att man spärrar kreditkort och upprätthåller it-funktioner.

It-företag som betjänar finansieringsbranschen har egna skiftarbetsavtal med personalen och i dem ingår avtal om arbetstimmar och tillägg som betalas, berättar förhandlingschef Steven Vallik från Finansforbundet, som företräder de anställda i finansieringsbranschen.

– Det allmänna intrycket är att personalen i Danmark inte är ivrig att arbeta veckoslut utan kännbar tilläggsersättning och då också vill bara en liten del regelbundet arbeta veckoslut, berättar Steven Vallik.

I Österrike är veckoslutsarbete i bankbranschen ovanligt – enligt branschens fackförbund gäller det bara ungefär hundra personer av sektorns 70 000 arbetstagare. Under veckoslut ges det närmast telefonrådgivning åt kunderna. Några banker styr callcentersamtal till Tyskland under veckoslut.

I Österrike gör banktjänstemännen veckoslutsarbete endast utgående från frivillighet och lokala avtal och för det betalas en tilläggsersättning på 150–200 procent, för det ses som övertidsarbete.

Rauni Söderlund säger att för Finlands del är det intressantaste exemplen i Sverige, Danmark och Österrike. De här länderna är ungefär lika stora som Finland till befolkningsmängden och lagstiftningen och arbetstagarens ställning är jämförbara med Finland.

Italien betjänar turister

I Spanien är lördagar och söndagar inte arbetsdagar i bankerna. Däremot gör ungefär 10–12 procent av de bankanställda i Italien lördagsarbete. Lördagens arbetstid är sex timmar, arbetet baserar sig på frivillighet och lokalt avtalande och för det betalas en tilläggsersättning. Bankerna är öppna lördag förmiddagar på turistmål och i stora köpcenter där det rör sig mycket folk även under veckoslut. Bankerna är stängda på söndagar.

I Storbritannien har alla stora banker kontor som är öppna på lördagar och i arbetsavtalen för dem som arbetar där har lördagsarbete inskrivits. De får istället en ledig dag under veckan. De äldre arbetstagarna kan ha gamla arbetsavtal som inte förpliktar till lördagsarbete och för dem grundar sig lördagsarbete på frivillighet.

De som arbetar i callcenter-tjänst har skiftarbete inskrivet i avtalet.

Söndagsarbete är ovanligt, men om någon tillfrågas är arbetet frivilligt och för det betalas övertidsersättning.