Pro går med i byggandet av rimligt prissatta hyresbostäder | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro går med i byggandet av rimligt prissatta hyresbostäder

22.3.2017 kl. 11:09
|

Fackförbundet Pro deltar i projektet, som Y-Säätiö administrerar, för att bygga hyresbostäder med rimligt pris. Man låter bygga tusen bostäder i huvudstadsregionen och tillväxtcentra inom de närmaste åren.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro går med i projektet, som Y-Säätiö administrerar, för att bygga hyresbostäder med rimligt pris. Organisationer intresserade av att låta bygga hyresbostäder investerar långsiktigt och med lägre avkastning i Ara-finansierad hyresbostadsproduktion.

Y-säätiö är Finlands betydelsefullaste allmännyttiga byggherre för hyresbostäder med rimligt pris. Intentionsavtalet som ingåtts gäller såväl byggande, ägande och uthyrande av bostäder. Förutom Y-säätiö och Fackförbundet Pro har intentionsavtalet undertecknats av Servicefacket PAM, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Metallarbetarförbundet och Tradeka-yhtiöt.

Vad har bostadsbyggande att göra med ett fackförbunds verksamhet?

Finland urbaniseras och arbetsplatserna koncentreras till tillväxtcentra. Det råder redan stor brist på bostäder i huvudstadsregionen och behovet av hyresbostäder till rimligt pris fortsätter öka. För Pro är det viktigt att få hem för människor där de vill bo och arbeta, säger Pros ekonomi- och förvaltningsdirektör Jani Salenius.

Pro har redan i flera år investerat i produktion av hyresbostäder som aktieägare i VVO. Byter man nu investeringsobjekt?

– Pro fortsätter som aktieägare i VVO. VVO har koncentrerat sig på byggande av hyresbostäder till marknadspris, medan Y-säätiö bygger rimligt prissatta hyresbostäder finansierade med statslån. Människor har mycket olika krav på boende och därför behövs det olika slags bostäder, konstaterar ekonomidirektör Salenius.

Vill inte alla bo i bostäder med skäligt pris?

– För några är det viktigt att bostaden har en bra placering, material av hög kvalitet, nyaste tekniken, att det är lätt att ingå hyresavtal och att det finns bilplats i närheten. Det här syns förstås också i bostädernas hyra, bedömer Salenius.

– Men bostaden är inte en statussymbol för alla, utan man vill använda pengar till annat. Pro vill med sin placeringsverksamhet erbjuda lämpliga bostäder i huvudstadsregionen för olika slags bostadssökare.

Varför valdes Y-säätiö som partner i bostadsbyggandet?

– Y-säätiö har lång erfarenhet och kunnande i byggande av rimligt prissatta hyresbostäder. Y-säätiö erbjöd möjlighet till samarbete med placerare som är likasinnade. Investeringarna är långsiktiga och avkastningskraven mycket låga. Vårt mål är att dra vårt strå till stacken för att underlätta bostadsbristen i huvudstadsregionen, säger Salenius.