Teknologibarometern avslöjar bryskt hotbilderna för Finlands konkurrenskraft | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Teknologibarometern avslöjar bryskt hotbilderna för Finlands konkurrenskraft

19.1.2017 kl. 16:40
|

Finlands forskningsinsatser håller på att sacka långt efter våra konkurrenter, avslöjar Teknologibarometern. – Senast de här resultaten borde vara en väckarklocka för den privata och offentliga sektorn, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen. Mitt i en hård internationell konkurrens har Finland inte råd att spara på insatserna för kompetens, forskning och utveckling.

Pro Nyheter

Finlands forskningsinsatser har rasat på två år jämfört med de konkurrerande länderna, berättar den i onsdags publicerade Teknologibarometern, utvecklad av VTT.

Samtidigt som satsningarna minskar i Finland, satsar till exempel Sverige och Danmark allt mer på forskning och utveckling.

– Teknologibarometerns resultat är chockerande. Finlands konkurrenskraft är mycket beroende av starkt kunnande och produktion av högteknologi. Minskning av satsningen på forskning och utveckling såväl i den privata som offentliga sektorn borde få varningsklockorna att ringa, utbrister Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Träskedar räcker inte som uppfinning

Enligt undersökningen har investeringarna varit på nedgång sedan år 2012.

– Det finns en enorm risk att det här ännu kommer att slå hårt mot våra möjligheter i den globala konkurrensen. Finland klarar sig inte med att snida träskedar och med primärproduktion. Vi behöver toppkompetens, innovationer och omvandla dem till kommersiella produkter, fortsätter Pros Malinen.

Fackförbundet Pro anser att de finländska arbetsplatsernas framtid helt är beroende av att det i Finland i fortsättningen satsas allt mer på utbildning, kompetens och forskning. Hög kompetens och nya innovationer uppkommer bara genom målmedvetet och långsiktigt arbete.

Förvittring av kunskapsbasen minskar konkurrenskraften

Finland knappar med konkurrenskraftsavtalet och nolluppgörelsen in på andra länder i fråga om konkurrenskraft, men å andra sidan minskar konkurrenskraften då kunskapsbasen samtidigt försvagas. Försämring av kompetensen kommer att ha mycket långvarig och skadlig inverkan på hela nationalekonomin.

– Regeringen borde omedelbart vidta åtgärder för att ändra riktningen. Dessutom behöver vi stark tilläggssatsning av företagen på det egna forsknings- och utvecklingsarbetet. Nya teknologier, såsom digitaliseringen, ger oss inte råd att alls bli på efterkälken vad gäller kunnande. Så har det tyvärr redan skett i fråga om investering i robotik. Om finländska företag inte klarar sig i den internationella konkurrensen, har de snart inte något som de kan sysselsätta med eller betala dividender, avslutar Malinen.
 

Pro Nyheter / Antti Malste
Översättning Susanne Paetau