Arbetsinställelser i flera av Pros avtalsbranscher | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetsinställelser i flera av Pros avtalsbranscher

14.1.2020 kl. 16:34
|

Pappersindustrins första två veckor långa arbetsinställelse började den 27 januari och en veckas arbetsinställelse börjar 13.2.  Teknologiindustrins, kemiindustrins, glaskeramiska industrins och gummiindustrins arbetsinställelsert börjar den 10 februari. I energibranschen börjar en veckolång arbetsinställelse i separat utvalda företag den 15 februari.

Pro Nyheter | Senast uppdaterad 4.2.2020 kl. 12.40

Pappersindustrins arbetsinställelse 27.1.2020 klockan 0.00–9.2.2020 klockan 23.59 gäller arbete i enlighet med tjänstemännens kollektivavtal i pappersindustrin. Skogsindustrin meddelade 26.1 om tre dagars lockout, som skulle börja genast efter pappersindustrins två veckors strejk. Pappersindustrins andra arbetsinställelse omfattar arbetsskift som börjar mellan torsdag 13.2 klockan 0.00 och onsdag 19.2 klockan 23.59 i nästan hela branschen. 

Teknologiindustrins arbetsinställelse som hade varslats att börja 27.1.2020 klockan 00.00 flyttades två veckor framåt och den börjar 10.2. Teknologiindustrins strejk utvidgades 25.1 att börja den 10 februari i nya företag. Teknologiindustrins arbetskonflikt gäller också arbete inom tillämpningsområdet för tjänstemännens kollektivavtal i planerings- och konsultbranschen, som görs på verksamhetsställen som omfattas av arbetskonflikten.  

Kemibranschens, gummiindustrins och glaskeramiska industrins arbetsinställelser skulle börja vid samma tidpunkt, men med arbetsministerns beslut flyttades de med två veckor att börja den 10 februari. 

Energibranschens arbetsinställelse för tjänstemännen skulle börja 1.2 klockan 00.00, men flyttades med arbetsministerns beslut framåt.  Den eventuella arbetsinställelsen börjar 15.2 klockan 00.00 och slutar 22.2 klockan 23.59 i på förhand utvalda företag.

Förbud att arbeta övertid, byta arbetsskift och flexa i flera branscher

Pro har dessutom utlyst flera förbud att arbeta övertid och att byta arbetsskift. Förbudet att arbeta övertid och att byta arbetsskift gäller mertids- och övertidsarbete, resor i arbetsärende på fritiden, beredskap och jour om de leder till mertids- eller övertidsarbete samt skiftbyte som sker på arbetsgivarens initiativ.

Teknologiindustrins övertidsförbud började 10.1 klockan 16.00. Övertidsförbud började 13.1 klockan 00.00 i kemibranschen, gummiindustrin och glaskeramiska industrin, sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen och i tillämpningsområdet för Fiskars Finland Oy Ab:s tjänstemannaavtal. 

I energibranschen börjar det övertidsförbud från 1.2.2020 klo 00.00, som fortsätter tills det finns förhandlingsresultat om villkoren i nytt kollektivavtal. Under övertidsförbudet görs inte övertid, plustimmar eller resor utanför arbetstiden.

Förbud att flexa trädde i kraft i ekonomiförvaltningsbranschen onsdag 22.1.2020 från arbetsskift som börjar då och utvidgades 27.1.20202 till att omfatta allt arbete i företag inom ekonomiförvaltningsbranschen samt arbete som stöder dem. Förbudet att flexa är i kraft tills Pro meddelar annat. 

Förbud att arbeta övertid och byta arbetsskift för dem som omfattas av kollektivavtalet för Yles tekniska tjänstemän började 30.1 och är i kraft tills vidare.

Medling i flera branscher

Pros och Skogsindustrins förhandlingar i pappersindustrin fortsätter under ledning av förlikningsmannen torsdag 6.2. 

Pros och Teknologiindustrins medling fortsätter fredag 7.2 klockan 10. Medlare är Jukka Ahtela

Pros och Kemiindustrins förhandlingar fortsätter mellan förbunden vecka fem. 

Pros och Finlands Maskinbefälsförbuds samt Energiindustrins medling fortsätter tisdag 11.2. Medlare är Jukka Ahtela.  

Läs på Pros sidor vilka företag som omfattas av arbetsnedläggelsen samt förbud att arbeta övertid och byta arbetsskift.