Arbetslöshetskassan Pro betalar förmånerna än snabbare till kontot | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetslöshetskassan Pro betalar förmånerna än snabbare till kontot

16.10.2017 kl. 12:59
|

–  Medlemmarna uppskattar snabb service, bedömer kassans servicechef Nyyrölä. Tack vare systemändring i e-tjänsten behandlar Pros arbetslöshetskassa fortsättningsansökningarna inom två vardagar jämfört med tidigare tre.

Pro Nyheter/Tuomo Tarvas/ Översättning Susanne Paetau (komplettering 17.10.17: sysselsättningsfrämjande tjänster)

Också en dag har betydelse om penningsituationen är svår. Därför kommer Arbetslöshetskassan Pros beslut att försnabba sin service som en glad överraskning för många arbetssökande. En fortsättningsansökan kommer nu till utbetalning inom tre vardagar i stället för två dagar.

Många arbetslösa sänder sin ansökan på söndag. Om ansökan kommer in via Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst före klockan 19.30, fattar kassan beslut om betalning redan på tisdag, då betalningen annars skulle ha gått till onsdag.

– Medlemmarna uppskattar snabb service, bedömer kassans servicechef Petri Nyyrölä.

Pros kassa bland de snabbaste i Finland

Pros kassa har också hittills hört till de snabbaste i Finland. Enligt Arbetslöshetskassornas Samorganisation behandlade alla arbetslöshetskassor fortsättningsansökningarna på i medeltal 12,7 dagar år 2016, då motsvarande tid i Pro var 8,2 dagar.

I den genomsnittliga behandlingstiden räknas såväl de första dagpenningansökningarna, direkta fortsättningsansökningar och fortsättningsansökningar med arbetstimmar.

Automationen påskyndar behandlingsprocessen

Enligt Petri Nyyrölä möjliggör systemändringen en snabbare service. Automationen läser in ansökningarna i systemet allt efter de sänds dit.

– I den gamla modellen lästes under veckoslutet inkomna ansökningar in i systemet först på måndag morgon, säger Nyyrölä.

Två dagars behandlingstid gäller helt arbetslösa och permitterade eller kunder som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Ytterligare information om de allmänna behandlingstiderna i Pros kassa fås på kassans webbsida > http://www.prokassa.fi/fi/paivarahat/tyottomyyskassan-kasittelytilanne.html>. Från sidan kan medlem logga in i e-tjänsten, därifrån det går att sända dagpenningansökan jämte bilagor samt kolla den egna ansökningens behandlingssituation.

Den brådaste tiden i Arbetslöshetskassan Pro är i slutet och början av året.

– Då är det vanligen mycket permitteringar inom industrin, berättar Nyyrölä.

Antalet arbetslösa sjunker snabbt

Arbetslösheten bland Pro-medlemmarna började minska redan i maj 2015. Den ekonomiska tillväxten har förbättrat sysselsättningen och arbetslösheten bland Pro-medlemmarna minskar fortfarande. I slutet av september fanns det 6015 förmånstagare i Pros arbetslöshetskassa, då det år 2016 fanns i medeltal ungefär 9 000 förmånstagare per månad och år 2015 nästan 10 000.

Arbetslöshetsförmånsutgifterna i Pros kassa har också minskat. I september 2017 betalade kassan sammanlagt 8,2 miljoner euro i förmåner, vilket är 22 procent mindre än för ett år sedan.

Arbetslöshetskassan Pro hade i slutet av år 2016 ungefär 83 000 personer som medlemmar.