Arbetsnedläggelser i flera av Pros avtalsbranscher | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetsnedläggelser i flera av Pros avtalsbranscher

14.1.2020 kl. 16:34
|

Pro inleder en två veckor lång arbetsnedläggelse den 27 januari i separat utvalda företag i teknologiindustrin, kemiindustrin, glaskeramiska industrin, gummiindustrin och i pappersindustrin. I energibranschen börjar en veckolång arbetsnedläggelse i separat utvalda företag den 2 februari. 

Pro Nyheter | Uppdaterad 17.1.2020

Arbetsnedläggelsen 27.1.2020 klockan 0.00–9.2.2020 klockan 23.59 gäller arbete i enlighet med tjänstemännens kollektivavtal i pappersindustrin, kemiindustrin, glaskeramiska industrin och gummiindustrin samt i teknologiindustrin. 

Teknologiindustrins arbetskonflikt gäller också arbete inom tillämpningsområdet för tjänstemännens kollektivavtal i planerings- och konsultbranschen, som görs på verksamhetsställen som omfattas av arbetskonflikten.  

Pro har dessutom utlyst flera förbud att arbeta övertid och att byta arbetsskift. Förbudet att arbeta övertid och att byta arbetsskift gäller mertids- och övertidsarbete, resor i arbetsärende på fritiden, beredskap och jour om de leder till mertids- eller övertidsarbete samt skiftbyte som sker på arbetsgivarens initiativ.

Teknologiindustrins övertidsförbud började 10.1 klockan 16.00. Övertidsförbud började 13.1 klockan 00.00 i kemibranschen, gummiindustrin och glaskeramiska industrin, sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen och i tillämpningsområdet för Fiskars Finland Oy Ab:s tjänstemannaavtal. 

I energibranschen börjar det övertidsförbud från 1.2.2020 klo 00.00, som fortsätter tills det finns förhandlingsresultat om villkoren i nytt kollektivavtal. Under övertidsförbudet görs inte övertid, plustimmar eller resor utanför arbetstiden.

Pros och Skogsindustrins medling av kollektivavtalstvisten i pappersindustrin börjar måndag 20.1.2020. Medlare är Jukka Ahtela

I kemibranschen fortsätter medlingen 20.1.2020. Medlare är Jukka Ahtela

Pros och Teknologiindustrins medling fortsätter tisdag 21.1.2020. 

Läs på Pros sidor vilka företag som omfattas av arbetsnedläggelsen samt förbud att arbeta övertid och byta arbetsskift.