Åtalet mot Antti Rinne föll i Högsta domstolen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Åtalet mot Antti Rinne föll i Högsta domstolen

9.10.2014 kl. 11:39
|

Högsta domstolen har i dag gett sitt avgörande, enligt vilket den fastställde Helsingfors hovrätts domslut om att förkasta åtalet mot Antti Rinne.

 

– Beslutet är bra.  Det är viktigt att åtgärderna i anslutning till kollektivavtalsförhandlingar hålls i avtalsparternas, det vill säga förbundens, händer. Förbunden måste skapa så goda förhandlings-relationer, att sådana här meningsskiljaktigheter kan lösas vid förhandlingsbordet. Att väcka åtal på bägge sidorna skapar inte goda relationer, konstaterar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Sexton medlemsföretag i Teknologiindustrin krävde att Rinne bestraffas för att ha brutit mot lagen om medling av arbetstvister. Rinne hade 10.12.2009–14.1.2010 som ordförande för Tjänstemannaunionen TU verkställt arbetsnedläggelser, vilka inte hade meddelats riksförliknings-mannens byrå och motparten på sätt som lagen förutsätter. Strejkerna hängde ihop med pågående kollektivavtalsförhandlingar i teknologiindustrin och då rådde inte arbetsfredsplikt för parterna.

Helsingfors tingsrätt gav en fällande dom efter att ha ansett att Rinne gjort sig skyldig till de påstådda försummelserna. Helsingfors hovrätt ändrade domen och befriade Rinne från åtal.

HD slog fast att bolagen som var mål för strejken inte kunde kräva straff i ärendet.  Syftet med bestämmelserna i lagen är att främja medling av arbetstvister och därför kan endast den andra avtalsparten ställa krav. I det här fallet hade det varit Teknologiindustrin.

– Som bäst funderar en arbetsgrupp mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbunden på ändring av lagarna om kollektivavtal och medling av arbetstvister. Istället för att skärpa sanktionerna som arbetsgivaren krävt, borde systemet ändras så att utredningen av meningsskiljaktighets-processer effektiveras. Orsaken till åsiktsyttringarna är alltid arbetsgivarnas åtgärder, som förverkligats ensidigt, och som arbetstagarna i nuläget kan söka ändring i bara via långvariga rättegångar, säger Malinen.

Pro Nyheter / Nina Tuomainen /Källa: Pros pressmeddelande
Översättning Susanne Paetau