Barnbarnen med i resenärförsäkringen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro har en resenärförsäkring för sina medlemmar från Turva. Efter årsskiftet fortsätter den med förnyade villkor.

Från den första dagen år 2018 är också under 20-åriga egna barnbarn och makes eller makas barnbarn, som reser med Pros medlem, försäkrade. Under 20-åriga egna barn eller barn som bor i samma hushåll och reser med, är försäkrade även efter årsskiftet.

Skydd vid kriser

Från början av nästa år ingår i resenärförsäkringen även skydd vid krissituationer. Om resmålet utsätts för terrorattack eller naturkatastrof och den försäkrade vill återvända hem tidigare, ersätter Turva kostnaderna för returresan.

Turva ersätter likväl inte i en sådan situation i försäkringsvillkoren angivna andra kostnader för avbrytande av resa, såsom på förhand betalade tjänster eller ersättning för förlorade resdagar.

Ändringarna i villkoren träder i kraft 1.1.2018. Om du är på resa vid årsskiftet och du råkar ut för skada på 2017 års sida, kan du söka ersättning enligt villkoren år 2017.

Seniorernas egna försäkringar

Turva erbjuder Fackförbundet Pros pensionärer 10 % förbundsrabatt och rabatt för ägarkunder på fortlöpande resenärförsäkringar. Se alla försäkringar för pensionärer på Turvas webbplats.